Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Szkoła Promująca Zdrowie

Uroczyste wręczenie Certyfikatu Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty

„Szkoła promująca zdrowie”

 

 

”Szkoła promująca zdrowie jest inwestycją dla edukacji, zdrowia i demokracji”

 

                29 września 2015 roku w Ratuszu Staromiejskim odbyła się Wojewódzka Konferencja Szkól Promujących Zdrowie, której organizatorem była Pani Grażyna Przasnyska Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty, gospodarzem natomiast był Pan Witold Wróblewski Prezydent Miasta Elbląg.

Podczas konferencji zostały wręczone certyfikaty Warmińsko -Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Promująca Zdrowie” szkołom i placówkom edukacyjno - wychowawczych województwa warmińsko – mazurskiego, akty przynależności do sieci „Szkół Promujących Zdrowie” oraz przeprowadzone ciekawe wykłady tematyczne z zakresu szeroko rozumianej edukacji i profilaktyki zdrowotnej: „Aktywność ruchowa na receptę od lekarza i psychologa” - psycholog Emilia Piskorz – Jary, „Cukrzyca, choroby metaboliczne i niedobory witaminy D3 w chorobach nowotworowych” - lek. Bożena Falkowska – Gilska, „Szkoła Promująca Zdrowie” - wystąpienie Valentiny Todorovskiej-Sokołowskiej - Krajowego Koordynatora Projektu.

Czas uatrakcyjniły również prezentacje artystyczno-muzyczne, wystawy tematyczne przygotowane przez zespoły uczniów, pracowników szkół i placówek naszego województwa.

 

Dla społeczności naszego Ośrodka był to czas nie tylko pracowity, gdyż zaangażowani byliśmy w przygotowania uroczystości, nasi uczniowie między innymi zaprezentowali program artystyczny „W przyjaźni ze zdrowiem”, ale przede wszystkim radosny, gdyż byliśmy w gronie placówek uhonorowanych Certyfikatem „Szkoły Promującej Zdrowie”.

Nasza placówka czyni wiele starań, celem tworzenia optymalnych warunków kształcenia i rehabilitacji uczniów. Wiedząc jak ważną rolę w procesie rehabilitacyjno – rewalidacyjnym odgrywają działania związane z edukacją zdrowotną, w tym zajęcia sportowe (głównie te na świeżym powietrzu) staramy się, by Ośrodek stały się miejscem radosnych, sportowych spotkań. Uczniowie oraz wychowankowie grup wychowawczych nieustannie zwiększają swoją świadomość na temat zdrowego odżywiania i wpływu aktywności fizycznej na ich zdrowie, poznają zasady i sposoby prawidłowego odżywiania, znają skutki niedoboru i nadmiaru poszczególnych składników odżywczych w diecie, potrafią odróżnić produkty „zdrowe i niezdrowe”, lecz przede wszystkim mają poczucie odpowiedzialność za własne zdrowie. Nauczyciele, wychowawcy, rodzice oraz pracownicy niepedagogiczni Ośrodka aktywnie uczestniczą w realizacji zadań, wspierając, motywując, zachęcając dzieci do zwiększonego wysiłku oraz uatrakcyjniając proces edukacyjny i wychowawczy przez sięganie do bogatego repertuaru metod, technik i środków dydaktycznych. Bardzo ważną rolę w procesie edukacji zdrowotnej odgrywają rodzice naszych uczniów, wychowanków. Bez ich zaangażowania nie możliwe by było przeprowadzenie wielu przedsięwzięć. Oni też są pierwszymi nauczycielami swoich dzieci, to oni w środowisku domowym wprowadzają i utrwalają prawidłowe nawyki żywieniowe.

Zadania realizowane przez społeczność szkolną w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015 spełniły wszystkie kryteria pozwalające na podjęcie starań o uzyskanie Certyfikatu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Promująca Zdrowie” i taki Certyfikat podczas uroczystości otrzymaliśmy.

               

W konferencji udział wzięli między innymi:

  • Grażyna Kluge - Wicewojewoda Warmińsko – Mazurski
  • Jacek Protas - Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
  • Dorota Anuszkiewicz -Wicekurator Warmińsko-Mazurski
  • Halina Uźluk - Dyrektor Delegatury w Elblągu Kuratorium Oświaty w Olsztynie
  • Jacek Boruszka - Wiceprezydent Miasta Elbląg
  • Valentina Todorovskiej-Sokołowskiej - Krajowy Koordynatora Projektu „Szkoła Promująca Zdrowie”
  • Anna Zdaniukiewicz - Wojewódzki Koordynator  Sieci Szkół Promujących Zdrowie Kuratorium Oświaty w Olsztynie Delegatura w Elblągu
  • Marian Stempniak - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
  • Wojciech Rudnicki - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu
  • Jerzy Wcisła - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu

oraz nauczyciele, dyrektorzy Szkół Promujących Zdrowie, przedstawiciele instytucji: Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olsztynie, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Elblągu, Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie, Przetwórni Owoców i Warzyw w Lubawie, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

 


Przejdź do góry