Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jak skrzaty o Ziemię dbały

„Jak skrzaty o Ziemię dbały”

program zajęć i działań przyrodniczo - ekologicznych dla dzieci, uczniów, wychowanków 

Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu

do realizacji w roku szkolnym 2014/2015

 

„Wpatrz się głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz.”  Albert Einstein

 

Dzieci w każdym wieku są niezwykle otwarte i wrażliwe na środowisko przyrodnicze. Ich naturalna ciekawość świata i gotowość do przeżywania i doświadczania stwarzają nauczycielom duże możliwości edukacyjne i wychowawcze. Tylko tak realizowana edukacje przyrodnicza i ekologiczna ma szansę przyczynić się do kształcenia autentycznych postaw proekologicznych.

Program „Jak skrzaty o Ziemię dbały” powstał z myślą o realizacji założeń Szkoły Przyjaznej Środowisku i zakłada realizację wielu zadań z zakresu edukacji przyrodniczej (głównie leśnej) i ekologicznej. W głównej mierze z wykorzystaniem zajęć terenowych, nawiązując do edukacji przygody i zabawy.

Bogactwo pomysłów, metod, form pracy i środków zaproponowanych w programie tworzy, bez względu na niepełnosprawności dzieci, wiele okazji nie tylko do edukacji przyrodniczej, ale przede wszystkim wspaniałej przygody na łonie przyrody. Do najważniejszych działań zaplanowanych w projekcie należą zajęcia prowadzone w terenie. Dzieci uczestniczą w spotkaniach z pracownikami Nadleśnictwa Elbląg, Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Zajęcia odbywają się nad wodą, w lasach, na leśnych polanach...

Ważnym elementem programu jest ścisła współpraca z rodzicami, gdyż w większości zajęć edukacyjnych i wycieczek będą brać udział nie tylko jako bezpośredni i niezbędni opiekunowie dziecka niepełnosprawnego, lecz jako aktywni uczestnicy zajęć.

Projekt realizowany jest w roku szkolnym 2014/2015. W projekcie uczestniczą dzieci, uczniowie, wychowankowie w wieku 5 - 20 lat (przedszkolaki Przedszkola Specjalnego, uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej, uczniowie Gimnazjum Specjalnego, wychowankowie grup wychowawczych Ośrodka).

Rekrutacja do poszczególnych zadań i wyjazdów polega na każdorazowym wzięciu pod uwagę możliwości psychofizycznych i przede wszystkim zdrowotnych uczestników. Decyzje podejmowane są przez wychowawców w ścisłej współpracy z rodzicami dzieci, uczniów, wychowanków.

Realizatorami programu są nauczyciele, wychowawcy i specjaliści zatrudnieni w placówce oraz pracownicy Nadleśnictwa Elbląg, Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.

 

Cele główne programu:

 • Realizacja założeń Szkoły Przyjaznej Środowisku.
 • Wspieranie wszechstronnego rozwój dziecka, ucznia, wychowanka z dysfunkcją intelektualną poprzez rozwijanie pasji przyrodniczych i ekologicznych.

Cele szczegółowe:

 • zwiększenie wiedzy przyrodniczej uczestników projektu w zakresie dostosowanym do ich możliwości psychofizycznych,
 • tworzenie sytuacji do bezpiecznego i efektywnego eksperymentowania i doświadczania,
 •  rozbudzenie naturalnej ciekawości świata,
 • poznawanie i zrozumienie zmian fenologicznych i innych zjawisk zachodzących w przyrodzie,
 • wdrażanie dzieci i ich bliskich do podejmowania działań służących poprawie stanu środowiska naturalnego,
 • zwiększenie zasobu wiedzy z zakresu edukacji leśnej,
 • zachęcanie do wykorzystywania zdobytej wiedzy z zakresu przyrody i ekologii w życiu codziennym,
 • włączenie rodziców w proces edukacyjno - wychowawczy i rewalidacyjny Ośrodka,
 • dzięki udziałowi rodziców w zajęciach przyrodniczych i innych - zwiększenie ich kompetencji edukacyjnych i wychowawczych,
 • kształtowanie umiejętności integrowania się z innymi uczniami, wychowankami, rodzicami i nauczycielami.

 

Najważniejsze zadania do realizacji:

1. Spotkanie z nauczycielami zaangażowanymi w realizację projektu.

2. Zajęcia edukacyjne w grupach przedszkolnych, klasach, świetlicach, grupach wychowawczych.

3. Ogłoszenie konkursu dla klas, grup przedszkolnych, wychowawczych i świetlicowych oraz uczestników indywidualnych (i rodziców) na opracowanie książki „Jak skrzaty o Ziemię dbały” oraz uczniów ze szkół podstawowych z terenu Elbląga. Wystawa.

4. „Jak skrzaty choinkę wybierały” – wycieczka do lasu.

5. „Skrzaty eksperymentują” - Dzień Eksperymentu w szkole.

6. „W poszukiwaniu wiosny – co piszczy w trawie i szumi w drzewach?” - skrzaty na Wysoczyźnie Elbląskiej” - wycieczka do Kadyn.

7. Wyjazd do Centrum Nauki Experyment w Gdyni.

8. Wystawa opracowanych książek „Jak skrzaty o Ziemię dbały”. Podsumowanie projektu.

9. Przekazanie książek „Jak skrzaty o Ziemię dbały” zaprzyjaźnionym osobom i instytucjom elbląskim.

 

Autorki:Marzena Żachowska, Anna Sękowska, Elżbieta Gołąb

 

Relacje z realizacji zadań

 

„SKRZATY EKSPERYMENTUJĄ” – Dzień Eksperymentu w szkole

 

17.03.2015 r. na szkolnym korytarzu oraz w sali gimnastycznej miało miejsce spotkanie edukacyjne wszystkich uczniów i ich wychowawców.

Głównymi celami Dnia Eksperymentu w szkole przebiegającego pod hasłem „Skrzaty eksperymentują” było:

 

 • realizacja założeń programu „Jak skrzaty o Ziemię dbały”,
 • przygotowanie i zaprezentowanie prostych doświadczeń,
 • rozbudzenie ciekawości i chęci eksperymentowania u dzieci i dorosłych,
 • wskazanie prostych zależności w świecie przyrody,
 • zachęcanie do wykorzystywania zdobytej wiedzy z zakresu przyrody i ekologii w życiu codziennym,
 • integracja dzieci.

 

Wychowawcy klas przy współudziale uczniów przygotowali wiele ciekawych eksperymentów i pokazów:

 

Klasa I – „Woda i mąka ziemniaczana” oraz „Balon na butelce”

Klasa II/III – „Głodna butelka”

Klasa IV/V – „Eksperyment ze świeczkami”

Klasa VI – „Woda, mydło, pieprz” oraz „Lewitująca piłeczka”

Klasa III OET i IV A OET  – „Cytryna i prąd”

Klasa II OET i  IV B OET – „Grające kolorowe butelki” i „Telefon”

Klasa V B OET i V A OET – „Cytrynowe ognisko” i „Magiczne błotko”

Klasa VI OET – „Jajko” i „Wulkan”

Klasa I gimnazjum – „Magiczny palec”

Klasa II/III gimnazjum – „Igła magnetyczna”

Przedszkole – „Pływająca pomarańcza” i „Bańki mydlane”

 

Za prawidłowo wykonane zdanie uczeń otrzymywał papierowego motylka lub koniczynkę, którą mógł wymienić na słodką nagrodę. Uczniowie prowadzili uważne obserwacje i proste doświadczenia wykazujące zależności zachodzące w środowisku, ale przede wszystkim przez bezpośredni kontakt z chemią, fizyką (kolorami, zapachami, dźwiękami) doświadczali nauki, ale w przystępny i dogotowany do ich możliwości sposób.

 

Organizatorzy: A. Sękowska, M. Żachowska, A. Milewska oraz wychowawcy klas

 

 Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni

 

 24 marca 2015 roku uczniowie naszego Ośrodka w towarzystwie opiekunów wybrali się do Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni.

Centrum jest instytucją kultury, której celem jest łączenie nauki i zabawy w atrakcyjną formę spędzania czasu na interaktywnych wystawach oraz poprzez prowadzenie działań komunikujących naukę. Zwiedziliśmy:

 •  „Drzewo życia”, galeria która w interaktywny sposób przybliża spójność, piękno i fascynujące działanie przyrody. Punktem centralnym tej strefy jest Drzewo Życia, które jednocześnie służy jako taras widokowy tej części przestrzeni wystawienniczej.
 •  „Akcja: Człowiek”, mali odkrywcy poznali tu tajniki funkcjonowania ludzkiego organizmu. Interaktywne stanowiska podpowiedziały jak jesteśmy zbudowani? Jak funkcjonują nasze zmysły i czy potrafią nas oszukać?
 •  Wystawa „Niewidoczne siły” udowodniła, że nie trzeba studiować wzorów i wykresów, aby lepiej zrozumieć dziedzinę nauki, jaką jest fizyka. Interaktywne stanowiska pozwoliły przyswoić uczniom naturę dźwięku czy istotę elektryczności i magnetyzmu.
 •  „Hydroświat” - stanowiska tej wystawy dostarczają mnóstwo zabawy, a przy tym dają możliwość zdobycia wiedzy hydrologicznej. Na wystawie, wcielając się w rolę inżynierów, konstruując i wprawiając w ruch skomplikowane mechanizmy, dzieci mogły poznać działanie śluzy, tamy, śruby Archimedesa.

 Centrum Nauki EXPERYMENT pozwoliło uczestnikom wycieczki na efektywne przyswajanie wiedzy, pomogło zrozumieć otaczające procesy, a także pobudziło ciekawość świata. Wszystkie ciekawskie świata skrzaty z naszej placówki, nie tylko uczyły się aktywizując wszystkie swoje zmysły, lecz przede wszystkim doskonale się bawiły.

 

 

Książki  „Jak skrzaty o Ziemię dbały”

  

Czerwiec to czas podsumowań, tak też dzieję się z naszymi działaniami realizowanymi w ramach programu „Jak skrzaty o Ziemię dbały”. Pięknie wykonane książeczki, których głównymi bohaterami są dbające o świat skrzaty zostały przekazane w dobre ręce – do przyjaciół Ośrodka. Przekazanie książek miało na celu promocję projektu oraz działań Ośrodka, zachęcanie środowiska lokalnego do podejmowania działań służących zrównoważonemu rozwojowi.

 

Książki trafiły do:

 

 • Warmińsko - Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu, odebrał ją pan Mateusz Paradowski
 • Sądu Rejonowego w Elblągu, wręczoną ją panu Jackowi Pipczyńskiemu
 • KARAN w Elbląg
 • Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu, w zacne ręce pani Zimirowskiej
 • Przedstawicielki Departamentu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Elblągu – pani Wiesławy Kamińskiej 
 • Pracowników Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej – pani Joli Zielińskiej i pana Bartka Bujnika.

  

 

Drodzy rodzice, nauczyciele, uczniowie dziękujemy Wam serdecznie za wspólną, ekologiczną przygodę ze skrzatami.

 

 

 

 


Przejdź do góry