Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jestem dobrym kolegą, jestem dobrą koleżanką

„Jestem dobrym kolegą, jestem dobrą koleżanką”

 program zajęć i działań profilaktycznych dla uczniów, wychowanków

Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2

im. Janusza Korczaka w Elblągu

 

„Dziecko chce być dobre, jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż” Janusz Korczak

 

W literaturze możemy spotkać bardzo wiele definicji agresji. A. Frączek uważa, że „przez agresję należy rozumieć zachowanie zorientowane na zadanie krzywdy innym osobom”, Jenö Ranschburg określa agresję jako „każde zamierzone działanie mające na celu wyrządzenie komuś krzywdy lub czemuś szkody, straty lub bólu” ale dużo starsze są definicje „dobra”. Dobro moralne wyróżnił  po raz pierwszy Sokrates wynosząc je ponad wszystkie. Twierdził, że tylko to, co dobre, jest naprawdę pożyteczne.Karol Wojtyła wElementarzu Etycznym naucza, że „Różnica między dobrem a złem wynika z tego, że dobro moralne przynosi głębokie zadowolenie, a zło sprawia wyrzuty, przykrość wewnętrzną i ból.”. I to kwestie „dobra” będą stanowić sens programu „Jestem dobrym kolegą, jestem dobrą koleżanką”.

Uczniowie niemal każdego dnia słyszą, co robią źle, przypomina im się zasady, regulaminy, pracuje nad zmianą zachowań przez tłumaczenie konsekwencji zachowań społecznie szkodliwych. A co z dobrem? Chwalenie, podkreślanie właściwych zachowań, dobre przykłady, pozytywne wzmocnienia – tu proporcje są znacznie zaburzone. Być może jest to wynikiem braku czasu, przyzwyczajeniami lub założeniem, że dobro jest normą lub czymś, co się nam należy.Z obserwacji uczniów wynika, że wiedzą, jakie zachowanie może być napiętnowane, nie zawsze jednak opłaca się im zachowanie dobre, lub nie wiedzą jak sprostać wysokim wymaganiom nauczycieli i innych dorosłych. Lew Tołstoj napisał, że „Prawdziwa dobroć jest nie tylko cnotą i radością, ale i orężem, znacznie potężniejszym niż przemoc.” A przecież nie trzeba wielkich zrywów, działań, by być dobrym, wystarczą proste gesty, pomoc drugiej osobie, bezinteresowność a w przyszłości zauważymy, że dane komuś dobro wraca do nas.

 

Program „Jestem dobrym kolegą, jestem dobra koleżanką” opracowano z myślą o uczniach i wychowankach SpecjalnegoOśrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Elblągu.Program realizowany jest w trakcie roku szkolnego 2014/2015 według opracowanego harmonogramu.

Program „Jestem dobrym kolegą, jestem dobra koleżanką” ma charakter zajęć profilaktycznych z elementami socjoterapii oraz szeregu działań dodatkowych angażujących społeczność Ośrodka oraz utrwalających nabyte umiejętności.

Zajęcia profilaktyczne prowadzone są przez pedagoga szkolnego w klasach II/III, IV/V, VI. Na podstawie przygotowanych przez pedagoga scenariuszy zajęć.

 

Zadania do realizacji:

I.Zajęcia profilaktyczne z wykorzystaniem elementów socjoterapii.

Terapeutyczna rola zajęć grupowych z elementami socjoterapii polegać będzie na organizowaniu doświadczeń korektywnych. Gromadzenie nowych doświadczeń, odmiennych od dotychczasowych, a zwłaszcza urazowych, może likwidować wpływ doświadczeń urazowych na psychiczne i społeczne funkcjonowanie młodego człowieka.

Cel główny zajęć:

- kształtowanie i wzmacnianie postaw społecznych zgodnych z akceptowanymi społecznie wartościami, normami, zasadami zachowania.
Cele szczegółowe:
- kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych i cudzych uczuć,
- kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć,
- kształtowanie umiejętności dostrzegania swoich mocnych stron,

- kształtowanie umiejętności widzenia różnic i podobieństw między ludźmi,
- zwiększenie poczucia własnej wartości,
- kształtowanie umiejętności skutecznego porozumiewania się,
- kształtowanie umiejętności interpersonalnych.

Tematy:

1. Emocje – kiedy jestem szczęśliwy?

2. Wiem, co czują inni.

3. Jaki jestem? Moje mocne strony.

4. Jacy są moi koledzy, moje koleżanki? Ich mocne strony.

5. Co uszczęśliwia innych?

6. Jak być dobrym?

7. Mój bohater.

8. Dobro i zło – znak szczególne.

9. Gdzie mieszka radość?

10.  Trzy życzenia – jak zmienić świat.

 

II. Kontynuacja konkursu o zasięgu Ośrodka „Jestem dobrym kolegą, jestem dobrą koleżanką”.

 

III. „Portret przyjaciela” – konkurs plastyczny, wystawa.

Każdy człowiek czuje potrzebę tworzenia, jest to mu niezbędne, by mógł wyrazić swoje emocje, wyrazić siebie. Wykonywanie prac plastycznych pozytywnie wpływa na rozwój emocjonalny, motoryczny, poznawczy i społeczny. A zaproponowany przez nas temat pracy plastycznej pozwoli naszym uczniom, wychowankom  zastanowić się nad sensem przyjaźni i wartością jaką jest w życiu każdego człowieka.

 

IV. „Walentynkowa skrzynka pełna ciepłych słów” – akcja o zasięgu Ośrodka, wystawa.

Chcemy, aby okres Walentynek stał się dobrą okazją do wyrażania swoich uczuć względem innych osób, do kształcenia umiejętności składania życzeń i prawienia komplementów. Walentynka jest symbolem przyjaźni i sympatii dla drugiego człowieka, ważna więc jest pamięć         i sprawianie przyjemności tym, których lubimy.

 

V. „Poczytaj mi bajkę” – akcja starsi – młodszym w grupach wychowawczych.

O tym, że kontakt z książką czyni cuda i wiele może zdziałać wiedzą nie tylko dorośli. Dzięki akcji „starsi- młodszym” wychowankowie będą mieli okazję doświadczyć i przekonać się, że kontakt z młodszymi może dostarczyć im wiele przyjemności i satysfakcji. Przygotowanie prezentacji bajek nie jest łatwym zadaniem. Będzie wymagało od wychowanka poświęcenia wolnego czasu do przygotowania się i zaprezentowania wybranej bajki. Co jednak najważniejsze, będzie mogło pomóc mu nauczyć się odpowiedzialności, pokonać bariery nieśmiałości i zdobyć doświadczenie w pracy na rzecz innych.

 

VI. „Dzień Kolegi” – uroczysty apel, zaprezentowanie scenek dramowych przygotowanych przez zespoły klasowe wg przydzielonych tematów, podsumowanie konkursu „Jestem dobrym kolegą, jestem dobrą koleżanką”.

Wykorzystanie dramy w procesie edukacji rozwija twórcze myślenie, staje się treningiem kreatywności, a przyswajany materiał zostaje zapamiętany przez ucznia w 100%. Pełni ona funkcję dydaktyczną i wychowawczą. Podczas apelu zostanązaprezentowane przez uczniów różne scenki sytuacyjne oraz właściwy sposób rozwiązywania poruszonych problemów.

 

VII. „Dzień dobrych uczynków” – włączenie się w akcję ogólnopolską Fundacji Arka, święto bezinteresownych, społecznych działań.

 

Cele programu:

- podniesienie u uczniów, wychowanków kompetencji społecznych, moralnych i emocjonalnych,

- zmniejszenie poziomu zachowań negatywnych na rzecz promowania zachowań społecznie pożądanych,

- kształtowanie umiejętności podejmowania rozsądnych decyzji w różnych sytuacjach,

- dostrzeganie i rozumienie wartości dobroci i koleżeństwa w życiu codziennym,

 

W realizację programu „Jestem dobrym kolegą, jestem dobrą koleżanką” zaangażowali się, poza autorkami, inni nauczyciele, między innymi: Dorota Kowalska, Elżbieta Naumowicz, Agnieszka Zych.

 

Aleksandra Milewska, Marzena Żachowska

 

Relacje z realizacji zadań:

 

 

„Portret przyjaciela” – konkurs plastyczny

  

Każdy człowiek czuje potrzebę tworzenia, jest to mu niezbędne, by mógł wyrazić swoje emocje, wyrazić siebie. Wykonywanie prac plastycznych pozytywnie wpływa na rozwój emocjonalny, motoryczny, poznawczy i społeczny. A zaproponowany przez nas temat pracy plastycznej pozwolił naszym uczniom, wychowankom zastanowić się nad sensem przyjaźni wartością jaką jest w życiu każdego człowieka.

Na konkurs wpłynęło 35 – wszystkie piękne! W związku z tym komisja w dniu 2.02.2015r. postanowiła podczas apelu wychowawczego nagrodzić wszystkie dzieci dyplomami i słodkimi niespodziankami.

 

  

Walentynkowa skrzynka pełna ciepłych słów

 

16 lutego 2015 r. podczas apelu szkolnego został podsumowany konkurs „Walentynkowa skrzynka pełna ciepłych słów”.

 Celem konkursu było rozwijanie kreatywności i aktywności plastycznej dzieci, rozwijanie dbałości o poprawność językowa i ortograficzną, lecz przede wszystkim kształcenie umiejętności składania życzeń i okazywania serdeczności innym.

 W konkursie wzięło udział 38 uczniów, których piękne kartki zostały nagrodzone dyplomami i przekazane tuż po apelu adresatom życzeń.

szystkie dzieci dyplomami i słodkimi niespodziankami.

Dzień Dobrych Uczynków - zrób coś dla innych

 

19 maja obchodzony jest Dzień Dobrych Uczynków. Wymyśliła go Fundacja Ekologiczna „Arka” z Bielska-Białej i upowszechniła w całej Polsce.

W ramach programu „Jestem dobrym kolegą, jestem dobrą koleżanką”, realizowanym w roku szkolnym 2014/2015 w naszej placówce, postanowiliśmy włączyć się w akcję Fundacji.

Podczas uroczystego apelu wychowawczego uczniowie oraz wszyscy pracownicy Ośrodka losowali zadania do wykonania, między innymi: „uśmiechnij się do kogoś”, „podziel się drugim śniadaniem”, „powiedz koledze coś miłego”, itd.

Zachęcanie do bezinteresownych i życzliwych postaw wobec drugiego człowieka, nie musi być obowiązkiem, to prawdziwa radość, zwłaszcza gdy ktoś nam odpowiada uśmiechem na uśmiech.

A dostrzeganie i rozumienie wartości dobroci to ważna umiejętność, której ciągle się uczymy.


Ze strony Fundacji „Arka”:

 • Dobre uczynki to bezinteresowne, nawet drobne działania dla innych, a także na rzecz środowiska. 
 • Przykłady Dobrych Uczynków dla ludzi, zwierząt, środowiska:
 • Powiedzcie swoim bliskim, że są dla Was ważni.
 • Zasadźcie drzewo Dobrych Uczynków.
 • Wysprzątajcie jakiś teren przyrodniczy.
 • Zbierzcie książki i przekażcie do biblioteki w szpitalu dziecięcym.
 • Oszczędzajcie wodę, to źródło życia.
 • Zbierajcie surowce wtórne, a pieniądze przekażcie potrzebującym.
 • Segregujcie śmieci.
 • Załóżcie ekologiczny ogród, przyjazny zwierzętom i owadom.
 • Wspomóżcie swoje lokalne schronisko dla zwierząt.
 • Używajcie papieru z makulatury.
 • Namówcie rodziców na wycieczkę rowerową, zamiast jeździć samochodem.
 • Uszyjcie lniane torby na zakupy, by nie używać już więcej plastikowych jednorazówek.
 • Podarujcie kwiaty doniczkowe osobom samotnym, by przypominały codziennie o dobrych uczynkach.

 

 

Podsumowanie całorocznego konkursu „Jestem dobrym kolegą, jestem dobrą koleżanką”

 

W maju 2015 roku został podsumowany całoroczny konkurs ośrodkowy „Jestem dobrym kolegą, jestem dobra koleżanką”.

Konkurs realizowany był w ramach programu o tym samym tytule, a głównymi celami konkursu było:

 

 • realizacja założeń programu profilaktyczno – wychowawczego,
 • realizacja programu własnego „Jestem dobrym kolegą, jestem dobrą koleżanką”,
 • promowanie wśród dzieci i młodzieży zasad kulturalnego zachowania i zgodnego współżycia,
 • motywowanie uczniów/wychowanków do prezentowania prospołecznych postaw i zachowań,
 • zachęcanie uczniów/wychowanków do podejmowania działań na rzecz społeczności Ośrodka,
 • stworzenie uczniom/wychowankom możliwości pozytywnego zaistnienia klasie i grupie wychowawczej.

 

W tym roku decyzją uczniów, a przy współpracy z nauczycielami, zwyciężyli

 

w szkole i świetlicach szkolnych:

Wiktoria Iwanow, Adam Goszczyński, Kinga Siółkowska, Agnieszka Brynda, Mateusz Robak, Mateusz Okoński, Kacper Trawiński, Mateusz Nawojczyk, Bartek Gojtowski, Adam Zakrzewski, Damian Kalinowski, Piotr Szczodrowski, Tomasz Lisowski, Kamil Kurek, Daniel Budkiewicz, Mateusz Okoński, Bartek Moczulski, Jan Andrzejuk;

 

w grupach wychowawczych:

Monika Smołyneć, Iwona Weychert, Piotr Szczodrowski, Kamil Grzesiak.

 

Nagrody i dyplomy zostały zwycięzcom wręczone podczas uroczystego apelu szkolnego.

 

Gratulujemy wszystkim serdecznie!

 

 

 „Poczytaj mi bajkę” – akcja starsi – młodszym w grupach wychowawczych.

 

W roku szkolnym 2014/2015  była przeprowadzona w grupach wychowawczych  akcja „Poczytaj mi bajkę” w ramach realizacji programu  „Jestem dobrym kolegą, jestem dobrą koleżanką”. Wychowankowie z II i IV grupy wychowawczej poświęcali swój wolny czas na przygotowanie się i  prezentację krótkich tekstów literackich koleżankom i kolegom z grupy I i III. Spotkania te przyczyniły się do rozwijania pozytywnych relacji między wychowankami, a także były doskonałą okazją do zintegrowania dzieci z książką i czytaniem. 

 

 


Przejdź do góry