Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Certyfikat Zielonej Flagi

ZIELONA FLAGA PO RAZ TRZECI DLA NASZEGO OŚRODKA

 

           Decyzją Kapituły Programu Szkoły dla Ekorozwoju z 13 września 2013r. nasza placówka po raz trzeci znalazła się w gronie 206 szkół nagrodzonych najbardziej prestiżowym wyróżnieniem ekologicznym - certyfikatem Zielonej Flagi, przyznawanym na całym świecie. Odebranie nagrody nastąpiło 11 października podczas XI Ogólnopolskiego Zjazdu Szkół dla Ekorozwoju w Krakowie. Wspólny wyjazd nagrodzonych szkół z naszego województwa został zorganizowany przez Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej i sfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
           Zielona Flaga dla naszej szkoły to ukoronowanie pracy włożonej w promowanie zrównoważonego rozwoju.


Przejdź do góry