Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Szkoła Przyjazna Środowisku

Certyfikat Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty

„Szkoła Przyjazna Środowisku"

 

  

    3 listopada 2010 roku Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Elblągu otrzymał z rąk Pani Kurator Małgorzaty Bogdanowicz - Bartnikowskiej Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku".

    Uroczystość miała miejsce w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku.

Certyfikat jest przyznawany przez Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie na wniosek Kapituły reprezentującej:

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
  • Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej,
  • Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku,
  • Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej,
  • Ligę Ochrony Przyrody.

    Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie szkół i placówek oświatowych integrujących społeczność szkolną wokół działań na rzecz poszanowania zasobów środowiska.

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 spełnił wszystkie wymagania stawiane placówkom ubiegającym się o ten Certyfikat, między innymi:

- realizuje programy i projekty (np. powiatowe, wojewódzkie, ogólnopolskie) związane z zagadnieniami ekologicznymi,

- organizuje konkursy szkolne, powiatowe lub wojewódzkie związane z ochroną przyrody i środowiska,

- uczestniczy w konkursach powiatowych, wojewódzkich lub ogólnopolskich związanych z ochroną przyrody i środowiska,

- organizuje wycieczki edukacyjno - ekologiczne,

- systematycznie współpracuje z osobami i instytucjami wspierającymi oraz akceptującymi podejmowane zadania w środowisku,

- informuje społeczność o realizowanych zadaniach (informacje w prasie, na stronach internetowych itp.).


Przejdź do góry