Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka

Narodowy Program Czytelnictwa

W bieżącym roku szkolnym 2021/2022 przedszkole w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu  przystąpiło do Projektu Czytelniczego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021- 2025”- realizacja Priorytetu 3. 

Program uchwalony przez Radę Ministrów ma na celu poprawę stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, przedszkolnych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Wartość dofinansowania projektu wyniosła 2500 zł.,
a całkowity jego koszt to 3.141 zł. Priorytet 3 obejmuje między innymi zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego. Uzyskane dofinansowanie pozwoliło na zakup wielu pozycji czytelniczych wspierających rozwój i poszerzających zainteresowania dzieci z Przedszkola w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu. Po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców zakupiono 157 książek, pośród których znalazły się książki interaktywne, edukacyjne, dźwiękowe, magnetyczne, audiobooki, książki z układankami, kontrastowe, sensoryczno- manipulacyjne. W związku z realizacją projektu zaplanowano szereg działań mających na celu promowanie wśród wychowanków przedszkola oraz ich rodzin wartości jakie niesie za sobą czytelnictwo, tj.: rozwijanie wyobraźni i postawy twórczej dzieci, pokazywanie wzorowych bohaterów książek, czerpanie informacji o świecie zewnętrznym oraz kształtowanie więzi rodzinnych.

 W toku realizacji są działania takie jak „Czytanie na odpoczynek”, akcja „Poczytaj mi mamo”,  „Bajkoterapia”- zajęcia grupowe i indywidualne. Przedszkolaki miały możliwość  obejrzeć inscenizację teatralną pt.  „Dobry doktor Korczak” o prawach dziecka, a także inscenizację teatralną w oparciu o znaną bajkę, pt. „Szukam przyjaciela”. Dodatkowo dzieci wzięły udział w cyklu spotkań bibliotecznych, w tym zajęć z udziałem bibliotekarza.
Przedszkolaki wzięły udział w spotkaniu z bajkopisarką elbląską, oglądały scenki teatralne z wykorzystaniem pacynek, zorganizowano akcję pt. „Podziel się książką.” Zrealizowane działania wzbogaciły doświadczenia czytelnicze dzieci, rozwijały ich wrażliwość, ćwiczyły pamięć i uwagę.

                                                                                   Przedszkole SOSW nr 2 w Elblągu