Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka

Rzepka - w rodzinie siła

Projekt „Rzepka – w rodzinie siła” Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i ich Rodzinom „Dajemy szansę” 

W listopadzie i grudniu 2021 roku w naszym Ośrodku realizowany był projekt, którego celem było promowanie równych szans w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Adresatami byli nasi uczniowie i przedszkolaki oraz ich rodziny: rodzeństwo i opiekunowie. 

W ramach realizacji projektu zaplanowano i zrealizowano pięć spotkań podczas których prowadzone były warsztaty dla rodziców, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzeństwa. Odbyły się konsultacje psychologiczne, prawne i socjalne. 

Projekt realizowany był przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego ze środków PEFRON w czterech powiatach: olsztyńskim, kętrzyńskim, giżyckim i elbląskim (w naszym Ośrodku). 

 

Koordynator projektu z ramienia Stowarzyszenia – Alicja Łabanowska

Marzena Żachowska i Anna Cabaj – Brzozowska.