Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka

Program integracji Romów

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 będzie realizował „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”, finansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Realizowane projekty skierowane są do uczniów elbląskich placówek edukacyjno – wychowawczych.

W ramach projektu pn.”Elbląg – moja mała Ojczyzna – zajęcia edukacyjno-wychowawcze dla uczniów” będą organizowane liczne zajęcia warsztatowe, plastyczno-techniczne, wyjścia tematyczne z przewodnikiem, lekcje muzealne. Zostanie przeprowadzony konkurs, gra edukacyjna oraz wykład pt.: „Dziecko dwujęzyczne w szkole”, który będzie działaniem podsumowującym realizację projektu.

W ramach projektu pn. „Dzieci świata mają prawa - zajęcia edukacyjne i artystyczne dla dzieci, uczniów” będą realizowane zajęcia edukacyjne i artystyczne skierowane do dzieci elbląskich placówek oświatowych z zakresu praw dziecka. Zrealizowany będzie również konkurs plastyczno – artystyczny pn.”Dzieci świata mają prawa”, adresowany do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych kl. I – V.

Podsumowanie nastąpi w czasie Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, gdzie zostaną zaprezentowane prace konkursowe uczestników projektów.

Artykuły