Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka

Radość życia bez ryzyka

W II semestrze roku szkolnego 2020/2021 realizowany był Projekt profilaktyczny „Radość życia bez ryzyka”.

Projekt skierowany był do wychowanków grup wychowawczych świetlicy szkolnej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 w Elblągu.

W projekcie aktywnie uczestniczyli wszyscy Nauczyciele – Wychowawcy grup świetlicowych.

Realizacja projektu „Radość życia bez ryzyka” pozwoliła na budowanie dobrych relacji między sobą naszym uczniom, wychowankom, pozwoliła na kreatywnie spędzenie czasu wolnego, a tym samym było to wskazaniem wychowankom drogi rozwoju bez nałogów i ryzyka utraty zdrowia lub życia.

Zaproponowane w projekcie działania terapeutyczno – rozwojowe konstruktywnie wpłynęły na postawę uczniów wobec zagrożeń związanych z sięganiem po środki psychoaktywne, sprzyjały rozwojowi społeczno – emocjonalnemu uczniów, wychowanków.