Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Śladami naszej tożsamości

Śladami naszej tożsamości” – projekt Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu

 

Od 10 do 13 czerwca 2019 roku uczniowie i osoby dorosłe pochodzenia romskiego, uczniowie elbląskich szkół, w tym uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu, uczestniczyli w projekcie pn. Śladami naszej tożsamości- integracyjna wycieczka edukacyjno–krajoznawcza – Radom – Tarnów – Kraków”, który był realizowany w ramach „Rządowego programu integracji społeczności romskiej  w roku 2019”.

Głównym celem projektu było pogłębianie wiedzy historycznej i umiejętności zdobytych na lekcjach historii, zwiększanie wrażliwości na kulturę i historię, wzmacnianie tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej i obywatelskiej.

Zajęcia muzealne, spotkania z przewodnikami, samodzielne wędrówki i odkrywanie miejsc związanych z historią Polski i Romów, to niezapomniane i radosne wspólne spędzanie czasu, które sprawia, że poznajemy się lepiej, doświadczamy więcej i pełniej, szybciej się integrujemy. Zajęcia w środowisku pozaszkolnym powodują również, że nowe wiadomości są łatwiej przyswajane przez dzieci, edukacja jest efektywniejsza (bo można samemu zobaczyć, dotknąć, doświadczyć).

Miejsca wybrane przez autorów projektu nie były przypadkowe. Tarnów to wyjątkowe miejsce w Polsce upamiętniające historię etnicznej mniejszości romskiej ze wspaniałą siedzibą jedynego Muzeum Etnograficznego prezentującego historię Romów od rozpoczęcia przez nich wędrówki po świecie po lata współczesne. Pobyt w Radomiu pozwolił natomiast na spotkania z przedstawicielami twórców literatury romskiej, poznanie miejsc kultu poległych Żydów i Romów w czasie II wojny światowej. Kraków to bajkowe miasto o tysiącletniej historii, dawna siedziba królów polskich ze Starym Miastem, które jest wyjątkową skarbnica pamiątek historycznych i zabytków.

Kreowane poczucie przynależności do grupy podczas wyjazdu, bez względu na pochodzenie, wiek, sprawność, wspólne zwiedzanie i spędzanie czasu, było na tyle efektywne, że nawiązane znajomości prawdopodobnie zostaną na dłużej.

 

Projekt pn. „Śladami naszej tożsamości- integracyjna wycieczka edukacyjno–krajoznawcza – Radom – Tarnów – Kraków” realizowany i dofinasowany był w dniach 10.06.2019 r.-13.06.2019 r. w ramach „Rządowego programu integracji społeczności romskiej  w roku 2019”

 


Przejdź do góry