Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka

Mały dzielny i samodzielny!

Mały dzielny i samodzielny! Bajkowa podróż wzdłuż Wisły”

 

https://www.fundacjapkobp.pl/

 

Główny cel projektu: umożliwianie dzieciom niepełnosprawnym odkrywania piękna przyrody najbliższej okolicy i doświadczania jej wszystkimi zmysłami, po to by uwrażliwiać na jej potrzeby a zarazem upowszechniać rozwiązania służące dbaniu o czystość wód

Cele szczegółowe: wykorzystanie alternatywnych form edukacji w celu wszechstronnego rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, zainspirowanie dzieci do podejmowania samodzielnych działań, które mogą się przyczynić do zrównoważonego rozwoju, kształtowanie postawy i świadomości ekologicznej sprzyjającej ochronie środowiska w oparciu o dokonane odkrycia i zrozumieniu dlaczego jest to tak ważne, współpraca osób sprawnych i niepełnosprawnych, rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody.

 

Mieszkamy na Żuławach Wiślanych, to piękna, płaska, ciągnąca się kilometrami przestrzeń, poprzecinany rowami i kanałami melioracyjnymi. To wierzby rosnące wzdłuż polnych dróg i rowów, liczne mosty i bocianie gniazda, to hektary pól uprawnych równiny deltowej Wisły. To teren, który powstawał przez tysiące lat pod wpływem Wisły i działalności człowieka. To niezwykłe miejsce, które jest idealnym przykładem na to, jak natura i człowiek wpływają na siebie, jak jedno bez drugiego nie może istnieć.
Bez wody (rzeki Wisła, Nogat, Szkarpawa, z ich licznymi odnogami: Wisła Królewiecka, Święta Tuga, Linawa, Kanał Panieński, Kanał Lisewski, Kanał Jagielloński, Zalew Wiślany, Zatoka Gdańsk) i ludzi, którzy ją oswoili Żuławy Wiślane, to miejsce nie istniałoby. Współczesne Żuławy Wiślane to dzieło ludzi i natury, to niezwykłe połączenie myśli technicznej dawnych olędrów (kolonizatorzy z Holandii) i działalności rzeki Wisły.
Projekt pozwoli dzieciom i uczniom odkryć przyrodę i doświadczać jej w bezpośrednim z nią kontakcie, dotknąć jej, ujrzeć, jak człowiek przez swoją działalność wpłynął na nią w ciągu ostatnich stuleci, jak nadal próbuje dostosować ją do swoich życiowych, konsumpcyjnych potrzeb. Żuławy to magiczne miejsce, gdzie wśród pól usypane terpy do dziś stanowią kryją tajemnice wody i dawnych mieszkańców, dla których woda była zbawieniem i przekleństwem. A w szumie Wisły wzdłuż, której chcemy wybrać się w bajkową podróż, usłyszymy niejedną inspirującą historię.

Planujemy między innymi:
- Śpiewy z Mewiej Łachy, wycieczka do ujścia Wisły, zajęcia terenowe.

 - Morskie legendy, spotkanie z Neptunem, bajkowy wyjazd do Gdańska, lekcje muzealne, zwiedzanie Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, rejs statkiem, spotkanie edukacyjne nad rzeką Motławą.
 - O żuławskim gburze i gdańskich bówkach, bajkowy wyjazd do Żuławskiego Parku Historycznego w Nowym Dworze Gdańskim oraz objazd Żuław Wiślanych za Nowym Dworem Gdańskim, zajęcia warsztatowe w muzeum, zajęcia terenowe z przedstawicielem PTTK.
 - O dzielnym Klimku, który uratował Księżyc, bajkowy wyjazd do Torunia.
 - W magicznym lesie Cadiny, wędrówki po Wysoczyźnie Elbląskiej, spacer nad Zalew Wiślany, zajęcia terenowe.

Artykuły