Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka

Kampania społeczna “Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU”

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU” to kampania profilaktyczno-edukacyjna kierowana do uczniów klas IV – VIII, ich rodziców i nauczycieli. Jej realizacja zakłada przeprowadzenie działań w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, szczególnie antyspołecznych i przestępczych, we wszystkich szkołach podstawowych w Polsce.

Udział w kampanii nie był obowiązkowy, lecz nasza szkoła z przyjemnością podjęła się tego zadania. Zajęcia z zakresu profilaktyki, zgodnie z zaproponowani scenariuszami, zostały przeprowadzone przez pedagoga i nauczyciela informatyki w klasach IV – VIII. Odbyło się spotkanie dla rodziców, które poprowadziła pani psycholog oraz w/w pracownicy pedagogiczni szkoły. Uczniowie i ich bliscy wypełnili już ankiety ewaluacyjne (otrzymali specjalne bilety do wypełnienia online).

Czeka nas jeszcze szkolenie dla nauczycieli (12.02.2019 r.)

 W relacji z prawdziwym autorytetem, każdy człowiek realizuje swoje fundamentalne potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji i miłości.

  • Potrzebujemy autorytetu w rodzinie, bo wychowanie przez autorytet uskrzydla dziecko do wyznaczania sobie ambitnych celów.
  • Potrzebujemy autorytetu w pracy, bo wzorowanie się na kimś jest najlepszą formą nauki i motywacji.
  • Potrzebujemy autorytetów w społeczeństwie, bo człowiek zagubiony w nadmiarze informacji, z trudnością odróżnia prawdę od fałszu, przez co czuje się zagrożony.

Młodzi okazują zaufanie tym, którzy mogą stanowić pewien punkt odniesienia – podświadomie szukają mistrzów i wzorów do naśladowania. Są pełni entuzjazmu lecz bez pomocy trudno im odróżnić mistrza od idola. Natomiast rodzice poszukują oparcia, by móc rozwiązać tysiące stojących przed nimi problemów, obalających ich autorytet w oczach dzieci.

 Generalna idea kampanii to odbudowanie i wzmocnienie w naszym społeczeństwie autorytetu rodzica i nauczyciela. Organizatorzy przedsięwzięcia, oraz my, stawiają sobie za główny cel poprawę bezpieczeństwa i zmniejszenie skali przestępczości i zachowań ryzykownych: hejt, przemoc, alkohol, narkotyki, itp. Ludzie wychowani w atmosferze szacunku do autorytetów, mają poczucie godności własnej i godności drugiej osoby. Dzięki temu są uczciwi i szczęśliwi oraz budują dobre i trwałe relacje.

 Minister Sprawiedliwości będąc dysponentem Funduszu Sprawiedliwości, dofinansował projekt: “Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU – ogólnopolska kampania profilaktyczno – edukacyjna.

 Informacje ze strony:

https://autorytet.org/