Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Pracujemy metodą projektu

W klasach II A oraz II B wraz z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej od października 2018 roku w ramach zajęć edukacyjnych ruszamy z realizacją małych projektów.

Pojęcie projektu określa metodę pracy, podczas której uczniowie przez dłuższy czas realizują jakieś zadanie , przedsięwzięcie oparte na ustalonych wcześniej celach i zasadach. Uważa się ,że jest to jedna z najskuteczniejszych metod, ponieważ wyzwala aktywność  ucznia i opiera się na jego samodzielnej pracy. Ze względu na specjalne potrzeby naszych uczniów realizacja projektu będzie oczywiście dostosowana do ich możliwości.

Metoda projektu pozwala wykształcić w uczniach wiele kompetencji, które pozwolą im funkcjonować w przyszłym, dorosłym życiu. Uniwersalne kompetencje czyli: porozumiewanie się w języku ojczystym, umiejętność pracy w zespole, planowanie uczenia się, rozwiązywanie napotkanych problemów, wykorzystywanie technologii jako wsparcie dla procesu uczenia się ułatwią odnalezienie się naszym uczniom w późniejszym życiu.

Metoda projektu należy do metod aktywizujących uczniów. W pracy z naszymi dziećmi nieodzowne jest wspieranie się również metodami polisensorycznymi. Tak prowadzone zajęcia stają się źródłem wielu ciekawych doznań, doświadczeń i przeżyć.

 Cechy charakterystyczne projektu:

 • Zaplanowane cele
 • Zaplanowane działania
 • Określone rezultaty
 • Określony czas
 • Możliwa modyfikacja założeń
 • Interdyscyplinarność
 • Tematyka powiązana z zapisami podstawy programowej
 • Związek tematyki z życiem, zainteresowaniami uczniów
 • Praca w zespołach , grupach, praca, indywidualna
 • Komunikacja do współpracy
 • Uczenie się od siebie
 • Poszukiwanie wiedzy, gromadzenie danych
 • Prezentowanie rezultatów pracy.

 W roku szkolnym 2018/2019 będziemy realizować następujące projekty

I .Projekt matematyczno-przyrodniczy pt. „Ptasia gospoda”

II. Projekt czytelniczo-artystyczny pt.  „Zaczytane Królestwo”

III. Projekt czytelniczo-artystyczny pt. „W krainie lodu i śniegu”

IV. Projekt matematyczno-przyrodniczy „Przygody kropelki”

V. Projekt matematyczno-przyrodniczy  pt. „Wyruszamy w Kosmos”

VI. Projekt czytelniczo- artystyczny „Ja i moja rodzina”

 Efekty naszych działań będziemy prezentować na szkolnej stronie internetowej.

                                                                                              Realizatorzy: Edyta Sieniuć, Beata Krzykwa

Artykuły

Zaczytane Królestwo

2019-02-12

Projekt „Zaczytane Królestwo” zaplanowaliśmy na miesiące zimowe. Leżący śnieg na terenach rekreacyjnych naszego Ośrodka był nam niezbędny do wykonana wielu doświadczeń.

Czytaj więcej o: Zaczytane Królestwo

Przygody kropelki

2019-01-08

Realizację tego projektu zaplanowałyśmy na miesiące jesienne czyli wrzesień, październik i listopad. Głównym celem naszych zajęć było rozbudzanie zainteresowań matematycznych, przyrodniczych uczniów związanych z obserwacją pogody, analizą matematyczną dotyczącą porównywania temperatur, siły i kierunku wiatru.

Czytaj więcej o: Przygody kropelki


Przejdź do góry