Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka

Zaproś naturę na święta

 

„Zaproś naturę na Święta” to konkurs plastyczno-techniczny,którego głównymi celami było wdrażanie uczniów do podejmowania aktywności ekologicznej i promowania zachowań służących ochronie środowiska naturalnego, kształtowanie przyjaznych postaw wobec środowiska przyrodniczego (wykorzystanie naturalnego drzewka), popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

Konkurs adresowany był do uczniów, wychowanków klas, oddziałów edukacyjno – terapeutycznych, grup świetlicowych i wychowawczych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Elblągu. A warunkiem udziału w konkursie było wykonanie ozdób z wykorzystaniem materiałów naturalnych, ekologicznych i ozdobienie nimi swojej klasy, pomieszczenia. 

W dniu 12 grudnia 2017 roku dokonano oceny wystroju klas, pracowni i innych pomieszczeń szkoły, świetlicy i grup wychowawczych w ramach konkursu „Zaproś naturę na Święta”.

W konkursie udział wzięły:

- klasa I a, I b, I c, II a, II b, III a, III b, III c, IV a, IV b, VI a, VI b, VII a, VII b, VII c, II a Gimnazjum, II b Gimnazjum, III a Gimnazjum, III b Gimnazjum SOSW nr 2 w Elblągu. 

  Komisja powołana przez organizatorów w składzie: Anna Domańska (wicedyrektor SOSW nr 2 w Elblągu), Anetta Cieśla (nauczyciel SOSW nr 2 w Elblągu), Jarosław Mytych (Nadleśnictwo Elbląg)

oceniając wystrój poszczególnych pomieszczeń brała pod uwagę nie tylko estetykę i walory artystyczne prac, lecz przede wszystkim czy wykonane ozdoby świąteczne są ekologiczne, czy wykorzystano materiały, które poddane zostaną później recyklingowi, np. naturalne drzewka. 

Jednogłośnie w konkursie zwyciężyła klasa III b Gimnazjum SOSW nr 2 w Elblągu. 

Nagrody ufundowane przez Nadleśnictwo Elbląg zostały wręczone podczas uroczystości wigilijnych w szkole SOSW nr 2 w Elblągu  w dniu 21.12.2017r. 

Konkurs organizowany był przez Szkolne Koło TPL przy SOSW nr 2 w Elblągu i Nadleśnictwo Elbląg.