Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Warsztaty tematyczne

Warsztaty tematyczne 

W ramach realizacji projekty „Z książką w świat” odbyły się warsztaty dla uczniów szkół podstawowych. Na zajęciach pt. „Od autora do czytelnika” dzieci  poznały złożony proces powstawania książki. Za nim książka trafi do czytelnika pokonuje długą drogę i w jej powstanie zaangażowanych jest wiele osób.  Uczestnicy warsztatów opracowali i wydali własną książkę, korzystając ze sprzętu posiadanego przez szkołę. W ramach warsztatów poznali również twórczość literacką autorów romskich. 


Przejdź do góry