Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka

Zmiany fenologiczne w przyrodzie

24 listopada 2017 roku uczniowie klas starszych i gimnazjalnych uczestniczyli w zajęciach edukacji leśnej prowadzonych przez specjalistę Nadleśnictwa Elbląg - pana Jarosława Mytych.   Fenologia jest nauką, która zajmuje się badaniem przebiegu zjawisk zachodzących w świecie roślinnym i zwierzęcym (oraz w przyrodzie nieożywionej) w zależności od kresowych zmian pogody. Celem obserwacji było wykrycie związku między życiem roślin a klimatem miejsca obserwacji. A miejsce obserwacji wybraliśmy wyjątkowe - Park Miejski Bażantarnia zachwyca o każdej porze roku i w każdych warunkach pogodowych.

Bażantarnia to zabytkowy park leśny położony w granicach administracyjnych Elbląga. Przez Bażantarnię przepływa Srebrny Potok. Ukształtowanie terenu, w tym liczne wąwozy oraz wysokie strome zbocza w dolinie Srebrnego Potoku przypominają górski krajobraz. Świat roślin i zwierząt jest bardzo bogaty i obejmuje także niektóre gatunki górskie. 

Serdecznie dziękujemy panu Jarkowi Mytych za wprowadzenie w nas w bogactwo świata przyrody Bażantarni.