Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Certyfikat Szkoła Wierna Dziedzictwu

Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu” dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 w Elblągu

W roku szkolnym 2016/2017 społeczność naszej placówki podjęła się starania uzyskania Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”, który jest przyznawany przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie szkół i placówek oświatowych, które pomagają członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej postawy patriotyczne, zarządzają projektami w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej oraz długofalowości działań, doskonalą procesy dydaktyczne i wychowawcze w obszarze edukacji patriotycznej i regionalnej, dążąc do zwiększenia jej skuteczności oraz tworzą klimat społeczny sprzyjający rozwojowi, osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspierający ich poczucie własnej wartości.

W związku z tym od września 2016 roku realizowaliśmy w Ośrodku autorski projekt edukacji historyczno – regionalnej pt. „Elbląg, Moja i Twoja historia”, którego celem było między innymi kształtowanie tożsamości narodowej, więzi z krajem ojczystym i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji, upowszechnianie wiedzy na temat polskiej historii i kultury, a także walorów przyrodniczych i krajobrazowych naszego kraju, rozwijaniu kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w aspekcie lokalnym i państwowym, kształtowanie tożsamość pluralistycznej, uwzględniającej poczucie własnej odmienności i jednocześnie tolerancyjnej w stosunku do różnych kultur.

W ramach projektu uczniowie brali udział w lekcjach muzealnych prowadzonych przez specjalistów z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, w lekcjach bibliotecznych prowadzonych przez specjalistów Biblioteki Elbląskiej, odbywały się szkolne spotkania ze skrzynią tajemnic MA – H w Elblągu, zorganizowany został konkurs z elementami marszu na orientację po Starówce Elbląga i marsz pamięci w ramach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, przeprowadzono szkolny Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych i wiele innych działań, które w większości na stałe wpiszą się w prace dydaktyczna i wychowawcza Ośrodka.

Starania uczniów, rodziców i pracowników placówki zostały docenione. Podczas wojewódzkiej uroczystości wręczenia medali i odznaczeń państwowych z okazji Dnia Niepodległości, 10 listopada 2017 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie 86 szkół i placówek z rąk Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Marka Krzysztofa Nowackiego otrzymało Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu” - w tym i my!. Wyróżnienie przyznano po raz pierwszy. O jego otrzymanie wnioskowały 252 szkoły i placówki z naszego województwa. Kapituła oceniła przedsięwzięcia pod kątem doskonalenia procesu dydaktycznego i wychowawczego w obszarze edukacji patriotycznej i regionalnej. Wyróżnienie przyznawane jest na okres 3 lat.

 

 

Koordynator i autor projektu - Marzena Żachowska

http://www.ko.olsztyn.pl/2017/11/14/wreczenie-certyfikatu-szkola-wierna-dziedzictwu/

http://www.elblag.eu/index.php/edukacja/11459-certyfikat-szkola-wierna-dziedzictwu-dla-specjalnego-osrodka-szkolno-wychowawczego-nr-2-im-janusza-korczaka-w-elblagu
 
https://www.portel.pl/spoleczenstwo/sosw-nr-2-szkola-mlodych-patriotow/101628
 
http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek&nrartyk=16919
 
 

GaleriaPrzejdź do góry