Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

„Moje marzenia-malowane słowem i pędzlem” - konkurs plastyczno - literacki

W naszej placówce, w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w roku 2017”, realizowany jest projekt „Z książką w świat”, który wśród wielu propozycji edukacyjnych, działań zachęcających do integracji społecznej, daje możliwość rozwijania i prezentacji twórczości pisarskiej i plastycznej. A wszystko dzięki organizacji miejskiego konkursu plastyczno - literackiego pt. „Moje marzenia - malowane słowem i pędzlem”. Głównym celem konkursu było rozwijanie twórczości dzieci i młodzieży, rozwijanie ich wrażliwości, wyobraźni, poczucia estetyki, ale też zainicjowanie zainteresowań literackich z naciskiem na obyczajowość i obrzędowość Romską. Konkurs składał się się z dwóch niezależnych od siebie części - plastycznej i literackiej. Część plastyczna adresowana była do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych. Część literacka natomiast do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Na konkurs wpłynęło 174 prac plastycznych oraz 31 prac literackich spełniających podane w regulaminie kryteria. Wszystkie prace zachwycały wrażliwością i dojrzałością artystyczną. Piękne i mądre, tworzone z wolnością i z sercem, bez uprzedzeń i stereotypów, prace zostały 7 listopada 2017 roku poddane ocenie komisji w składzie: Anna Kołecka – artysta - plastyk Salonu Kobiet Twórczych w Elblągu, członek Związku Nauczycielstwa Polskiego, Teresa Miłoszewska – kierownik Działu Edukacji Kulturalnej Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” i Pełnomocnik Dyrektora ds. Organizacji Pozarządowych oraz nauczycieli naszej placówki - Joanna Jagodzińska, Anna Walewska, Ewa Manista oraz Anna Domańska.

Wyniki konkursu http://osw2elblag.szkolnastrona.pl/p,1000,protokoly-z-konkursow

Serdecznie gratulujemy laureatom oraz wszystkim dzieciom z Przedszkola nr 3, Przedszkola nr 17, Przedszkola nr 18, Przedszkola nr 19, Przedszkola nr 31, Przedszkola w SP nr 23, Przedszkola nr 24, Przedszkola nr 29 w Elblągu, Przedszkola w Gronowie Elbląskim; uczniom Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 12, Szkoły Podstawowej nr 14, Szkoły Podstawowej nr 16, Szkoły Podstawowej nr 18, Szkoły Podstawowej nr 19, Szkoły Podstawowej nr 25 w Elblągu, wychowankom Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Elblągu, uczniom Zespołu Szkół (SP) w Gronowie Elbląskim i wychowankom Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Elblągu.

Uroczyste podsumowanie projektu i wręczenie nagród laureatom konkursu „Moje marzenia - malowane słowem i pędzlem” odbędzie się 17listopada 2017r. w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu.


Przejdź do góry