Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Góra Grosza

Po raz kolejny nasz Ośrodek wziął udział  w akcji „Góry Grosza” zorganizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom”.  Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać. Tegoroczna akcja ,,Góra Grosza” w naszym Ośrodku  trwała od 28 listopada do 14 grudnia 2016 r. i spotkała się z bardzo dużym zrozumieniem i zainteresowaniem ze strony społeczności naszego Ośrodka: przedszkolaków, uczniów i wychowanków, pracowników oraz rodziców.

Okazało się, że na nasze zaangażowanie zawsze mogą liczyć dzieci  potrzebujące, znajdujące się w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej, a także  mali mieszkańcy domów dziecka.  

Zebraliśmy dla nich rekordową kwotę: 558 złotych 79 groszy.  A w tym:

 

     11571  jednogroszówek

     5694  dwugroszówki

     3546 pięciogroszówek

     434 dziesięciogroszówki

     205 dwudziestogroszówek

     57 pięćdziesięciogroszówek

      21 złotówek

     9 dwuzłotówek

Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.  

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w akcji !

https://www.facebook.com/towarzystwonaszdom/posts/633176933532980

GaleriaPrzejdź do góry