Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

„Moja podróż po krainie Praw Dziecka” uroczyste obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka

18 listopada 2016 roku podczas wspaniałej gali i zarazem debaty elbląskich dzieci, został podsumowany projekt„Moja podróż po krainie Praw Dziecka” Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Elblągu.  Była to wspaniała podróż po krainach dziecięcej wyobraźni inspirowanej życiem i twórczością Janusza Korczaka, który o prawach dziecka głośno mówił już na początku ubiegłego wieku. Przekonywał między innymi, że: „Nie ma dzieci, są ludzie” i wskazywał dorosłym te najważniejsze: prawo do szacunku, prawo dla  niewiedzy, dla pracy poznania, dla niepowodzeń i łez, prawo własności dziecka, prawo do tajemnic, prawo  do dnia dzisiejszego, prawo do radości.

Głównym celem projektu, w który zaangażowane były dzieci, uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Elbląga, wychowankowie Integracyjnej Świetlicy Romskiej, dzieci z Przedszkolna nr 8, Przedszkola nr 19, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12, Szkoły Podstawowej nr 4, było kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw, wskazanie właściwych wzorów postępowania z podkreśleniem prawa do tożsamości, godności, sprawiedliwości, równości, szacunku bez względu na pochodzenie, wyznanie czy kolor skóry oraz umożliwienie uczniom pochodzenia romskiego oraz ich kolegom z elbląskich placówek oświatowych prezentacji własnych poglądów na temat wielokulturowości i tożsamości.

Każde działanie związane z realizacja projektu wzmacniało postawy otwartości, tolerancji, życzliwości wobec inności oraz przeświadczenie o własnej wartości i sprawczości.

W ramach projektu odbywały się spotkania tematyczne przybliżające postać prekursora praw dziecka – Janusza Korczaka, zajęciaedukacyjne zwiększające wiedzę przedszkolaków i uczniów elbląskich placówek oświatowych z zakresu praw dziecka, zajęcia edukacyjne z zakresu kultury i tradycji  ludzi różnych narodowości zamieszkujących najbliższy region (mniejszości narodowe i etniczne), spotkania z przedstawicielami mniejszości narodowych i etnicznych min.: romskiej, niemieckiej, ukraińskiej, kaszubskiej.

Projekt „Moja podróż po krainie Praw Dziecka” zwiększał wiedzę uczestników na temat ich praw, uświadamiał także, że tylko w atmosferze zrozumienia, życzliwości i przyjaźni można mówić o wielokulturowości, tolerancji i szacunku. Tylko tak można budować świat bez konfliktów, by dziecko stało się rzeczywiście jego największą wartością.

Podczas uroczystego spotkania w Ratuszu Staromiejskim odbyło się także podsumowanie konkursu plastycznego pt. „Dzieci mają swoje prawa”, który był bardzo ważnym elementem realizacji projektu. Konkurs był szansą na zaprezentowanie talentów plastycznych młodych Elblążan, ale też ich spojrzeniem na prawa dzieci. Prace zachwyciły swoja dojrzałością nie tylko komisję i organizatorów konkursu, ale też osoby, które 18 listopada 2016 roku odwiedziły Elbląski Ratusz Staromiejski i mogły podziwiać wystawę.

 Patronat honorowy nad uroczystością sprawował Prezydent Elbląga – Witold Wróblewski.

 

Projekt  realizowany był  w ramach rządowego Programu Integracji Społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.

Konwencja o prawach dziecka jest najważniejszym aktem prawnym, który określa prawa dziecka. Została uchwalona 20 listopada 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Wszystkie 192 kraje, które zdecydowały się ratyfikować ten dokument, zobowiązały się do realizowania jego zapisów. Polska zrobiła to w 1991 roku. Już w drugim artykule czytamy, że każdemu dziecku bez względu na kolor skóry, wyznanie czy pochodzenie przysługują te same prawa. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zapisana jest ona w art. 30: „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”. Godność to równość, czyli życie bez dyskryminacji i wolność - między innymi do podejmowania decyzji i odpowiedzialności za nie.

Organizator SOSW nr 2 Elblągu

 

 

 

 https://www.portel.pl/spoleczenstwo/obchody-ogolnopolskiego-dnia-praw-dziecka/94257

http://dziennikelblaski.pl/399782,Moja-podroz-po-krainie-Praw-Dziecka.html#axzz4QlRRFlN2

http://www.elblag.eu/index.php/edukacja/9989-podroz-po-krainie-praw-dziecka

 

 

GaleriaPrzejdź do góry