Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

W marcu i kwietniu  odbył się cykl zajęć prowadzonych Metodą Ruchu  Rozwijającego Weroniki Sherborne. W  zaplanowanych spotkaniach uczestniczyły młodsze dzieci z grup wychowawczych, którym w roli opiekunów towarzyszyli starsi wychowankowie.

Metoda Weroniki Sherborne jest prosta, naturalna i możliwa do zastosowania w każdych warunkach, zaś udział w zajęciach Ruchu Rozwijającego wpływa stymulująco na rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy.

Stosując tę metodę, rozwija się u uczestników:

- poczucie bezpieczeństwa,

- pewność siebie w poruszaniu się w przestrzeni,

- zaufanie do innych,

- spontaniczność i aktywność,

- poczucie sprawstwa,

- świadomość własnego ciała,

- umiejętność nawiązywania kontaktów,

- umiejętność rozróżniania kierunków i tempa ruchów ciała.

 W trakcie zajęć podejmowane były różnego rodzaju ćwiczenia, ukierunkowane na rozwój umiejętności wchodzenia w różnego rodzaju relacje międzyludzkie.

  • Relacja opiekuńcza, czyli „z”, to rodzaj relacji i ćwiczenia, w której starszy, silny, aktywny partner daje młodszemu poczucie bezpieczeństwa.
  • Dzięki ćwiczeniom w relacji „przeciwko”, uczestnik może w bezpieczny sposób wypróbować swoją energię, nauczyć się na czym polega „siła bez agresji”.
  • Relacja „razem” opiera się na współpracy partnerów, gdzie każdy z nich jest silny i aktywny.

Wychowankowie  poprzez nawiązanie kontaktu początkowo z jedną osobą, potem z grupą — mieli okazję do podejmowania współdziałania z innymi uczestnikami, co dostarczało im poczucia wspólnoty.

 Po każdym zaproponowanym zestawie ćwiczeń stosowano elementy relaksu, tj.  masażyki, śpiewanie kołysanek, słuchanie odprężającej muzyki.

Podczas wszystkich spotkań towarzyszyła miła atmosfera, radość i dobra zabawa.

Duże brawa należą się starszym wychowankom grup wychowawczych, którzy chętnie brali udział w zajęciach. Byli bardzo przejęci swoją rolą i szczerze zaangażowani w każde proponowane przez wychowawców ćwiczenie, zaś młodsi uczestnicy mieli pełne zaufanie do swoich starszych kolegów/ koleżanek. Spotkania prowadzone MRR Weroniki Sherborne były wspaniałą okazją do aktywnego spędzenia czasu wolnego oraz do nawiązania serdecznych relacji między wychowankami.

 Magdalena Biegańska, Aleksandra Milewska, Urszula Rydel

 Źródło: M. Bogdanowicz, D. Okrzesik, Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Gdańsk 2008- Wydanie III


Przejdź do góry