Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Bezpieczny Ośrodek, czyli bycie grzecznym się opłaca

Bezpieczny Ośrodek, czyli bycie grzecznym się opłaca!

 

22 lutego 2016 roku najstarszych wychowanków grup wychowawczych odwiedził kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Elblągu, pan Jacek Pipczyński. Spotkanie dotyczyło konsekwencji podejmowania przez chłopców i dziewczynki zachowań i działań, które są niezgodne z prawem. Kurator przypomniał fakty dotyczące odpowiedzialność karnej nieletnich, a ściślej odpowiedzialność za popełnienie czynu zabronionego pod groźbą kary, która została w polskim prawie uregulowana dwutorowo, przez kodeks karny i ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich. Wspomniana ustawa ma na celu przeciwdziałanie wszelkim przejawom demoralizacji i przestępczości nieletnich. Kurator uświadamiał nas jakie kary grożą nieletnim w przypadku popełnienia przestępstwa. Trafienie do młodzieżowego ośrodka wychowawczego, odpowiedzialny nadzór rodziców, nadzór kuratora, czy prace społeczne to tylko przykłady z obszernego Kodeksu Karnego.

Mogliśmy też zadawać pytania dotyczące obowiązków kuratora, na które pan Jacek chętnie udzielał odpowiedzi.

 

Marzena Żachowska


Przejdź do góry