Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Rewalidacja / Kynoterapia

Kynoterapia

Kynoterapia to innowacyjna metoda, która wykorzystywana jest do wspomagania rozwoju dzieci zdrowych jak i z różnymi deficytami rozwojowymi natury fizycznej, umysłowej oraz emocjonalnej. Zatem ten typ terapii kierowany jest do dzieci: z porażeniem mózgowym, z niedowładem kończyn, z zaburzeniami rozwoju motorycznego, z zanikiem mięśni, autystycznych, z zespołem Downa, z deficytami uwagi, niestabilnych emocjonalnie.
Nie można określić pełnej listy dysfunkcji, ale ogólnie można przyjąć, że kynoterapia obejmuje rehabilitację sfery psychicznej, fizycznej, emocjonalnej oraz społecznej.

Kynoterapia czy dogoterapia to nazwy, którymi przyjęło się w Polsce określać pracę człowieka z wyszkolonym psem w kontakcie z drugim człowiekiem, bądź grupą. W Polsce istnieją dwie duże instytucje zajmujące się metodą, w której pies terapeutyczny pracuje z człowiekiem. Jest to Polski Związek Kynoterapeutyczny oraz Polski Związek Dogoterapii. Oto jak kynoterapię definiuje Polski Związek Kynoterapeutyczny: Kynoterapia jest to standaryzowana przez Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne metoda wzmacniająca efektywność rozwoju osobowości, edukacji i rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany wyszkolony pies, prowadzona przez wykwalifikowanego kynoterapeutę.


W pracy kynoterapeutycznej stosuje się następujące formy zajęć:

  1. Spotkanie z Psem (SP) - zajęcia z psem, które mają na celu stworzenie pozytywnego kontaktu pomiędzy uczestnikami a psem. W trakcie spontanicznej, radosnej zabawy (ukierunkowanej przez prowadzącego) uczestnicy przyzwyczajają się do kontaktu z psem, głaszczą go, wydają polecenia. Zajęcia SP mają za zadanie dostarczenie uczestnikom pozytywnego ładunku emocjonalnego i satysfakcji z obcowania z psem, przełamują lęki w kontaktach z otoczeniem, stymulują rozwój zmysłów, pobudzają aktywność, pozwalają oderwać się od otaczającej rzeczywistości. W zależności od potrzeb podopiecznych i możliwości placówki mają formę spotkań indywidualnych lub pracy grupowej. Mogą odbywać się w formie spotkań jednorazowychi lub zajęć cyklicznych. Czas trwania zwykle nie jest jednoznacznie określony.
  2.  Edukacja z Psem (EP) - zajęcia mają na celu usprawnienie sfery intelektualnej i poznawczej, co wymaga odpowiedniego przygotowania (scenariusza) oraz wiedzy i umiejętności osób prowadzących wykraczających poza ramy SP. Dlatego wyodrębniono je w oddzielnej formie. Pies uczestnicząc aktywnie w zajęciach motywuje do nauki i poprzez stworzenie przyjaznych warunków emocjonalnych zwiększa możliwości przyswojenia wiedzy. Dziecko chętniej zapamiętuje treści, których bohaterem jest jego nowy przyjacieli - pies. EP pomaga również osobom o obniżonej percepcji lub niechęci (z różnych powodów) do przyswajania wiedzy i przebywania w szkole.
  3. Terapia z Psem (TP) - jest to zestaw ćwiczeń ukierunkowanych na konkretny, zaplanowany cel, z zakresu kompleksowej rehabilitacji, do których układana jest metodyka w porozumieniu ze specjalistą np. lekarzem prowadzącym, rehabilitantem, psychologiem. Charakteryzuje się indywidualnym podejściem do każdego uczestnika, jego możliwości i potrzeb. TP powinna być w pełni dokumentowana. Każdy uczestnik ma założoną kartę informacyjną i kartę przebiegu zajęć, w której wpisujemy rodzaj prowadzonych ćwiczeń oraz ich efekty. Pozwala to na okresowe sprawdzenie skuteczności i doboru metod. TP jest systemem rozwijalnym tzn. w miarę postępów stosujemy stopniowanie trudności. Najkorzystniejszą formą TP są zajęcia indywidualne lub w bardzo małych grupach (zwykle nie więcej niż 3 osoby).

Wszystkie formy oddziaływań kynoterapeutycznych mają wpływ na korzystne funkcjonowanie dzieci. Obecność psa na zajęciach stanowi doskonałą motywację do podejmowania działań, wprowadza do terapii radość, spontaniczność, i daje poczucie bezpieczeństwa. Pies nie ocenia po wyglądzie, akceptuje nas takich, jakimi jesteśmy, kocha nas za to, że jesteśmy.

Materiał został opracowany na podstawie książek:

  • Franczyk  A, Krajewska K, Skorupa J, Baw się poprzez animaloterapię, Impuls, Kraków 2012.
  • Kulisiewicz B, Witaj piesku! Dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Impuls.
  • oraz strony internetowej www.kynoterapia.eu
Edyta Sieniuć

Przejdź do góry