Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

W podróż z Królem Maciusiem - czytam, podróżuję, uczę się

„W podróż z Królem Maciusiem - czytam, podróżuję, uczę się”

laureat konkursu grantowego Programu „Bank Dziecięcych Uśmiechów” Fundacji Banku Zachodniego WBK Grupa Santander

W grudniu 2015 roku ogłoszono wyniki ogólnopolskiego konkursu grantowego Fundacji Banku Zachodniego WBK Grupa Santander. Projekt naszej placówki „W podróż z Królem Maciusiem – czytam, podróżuję, uczę się” został doceniony i pozyskaliśmy środki na jego realizację.

Głównym celem projektu jest wszechstronny rozwój ucznia z dysfunkcją intelektualną z wykorzystaniem kultury i sztuki w oparciu o elementy pedagogiki Janusza Korczaka. Janusz Korczak, jego wspaniałe idee są obecne każdego dnia w codziennej pracy edukacyjnej i wychowawczej placówki, choćby przez tradycje związane z wręczaniem pocztówek pamiątkowych. Dzięki pozyskanym funduszom realizacja założeń projektu pozwoli to wszystko rozszerzyć i uatrakcyjnić.

Projekt „W podróży z Królem Maciusiem” powstał z inicjatywy pedagoga Ośrodka, Rady Rodziców oraz zdiagnozowanych potrzeb uczniów placówki.

Marzenie o podróży do Warszawy, przejście śladami Janusza Korczaka, zobaczenie wielkiego miasta i jego zabytków, nocleg z dala od domu – nareszcie jest w zasięgu ręki. I nie zważając na trudy z tym związane (wózki, kule, brak orientacji, utrudniona komunikacja werbalna lub jej brak), za to z ogromnym zaangażowaniem rodziców i pracowników Ośrodka.

W ramach realizacji projektu planujemy jeszcze:

- zajęcia czytelnicze „W krainie Króla Maciusia” prowadzone w Bibliotece Szkolnej oraz podczas zajęć w grupach wychowawczych i świetlicowych szkoły,

- „W podróży z Królem Maciusiem” - wycieczka do Warszawy (pomnik Janusza Korczaka, Sejm, Muzeum Powstania Warszawskiego, Zamek Królewski, wędrówki po Starówce),

- „Na tropie patrona” - zajęcia edukacyjne, gry i zabawy związane z obchodami rocznicowymi patrona Ośrodka - Janusza Korczaka,

- „Korczakowskie Święto Radości” - impreza plenerowa z udziałem dzieci z elbląskich placówek oświatowych.

Wszystko po to, by wywołać uśmiech dziecka, gdyż „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” (J. Korczak), a realizacja projektu na każdym jego etapie daje dziecku możliwość aktywnego uczestniczenie, modyfikacji zgodnie z jego możliwościami psychofizycznymi, radosnej twórczości i bycia z tymi, z którymi czuje się bezpiecznie i których kocha.

Realizatorami projektu będą pedagog, bibliotekarz, przewodnicząca Rady Rodziców oraz cała rzesza wspaniałych nauczycieli.

Projekt realizowany będzie od 01.12.2015 roku do 10.06.2016 r.

 Harmonogram działań

  • Grudzień 2015 - zapoznanie Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej z celami projektu oraz jego harmonogramem, osobowy przydział zadań - upowszechnienie informacji o zdobytym grancie.
  • Grudzień 2015 - kwiecień 2016 - zajęcia czytelnicze „W krainie Króla Maciusia” prowadzone w Bibliotece Szkolnej oraz podczas zajęć w grupach wychowawczych.
  • Marzec 2016 – „W podróży z Królem Maciusiem” - wycieczka do Warszawy (pomnik Janusza Korczaka, Sejm, Muzeum Powstania Warszawskiego, Zamek Królewski, wędrówki po Starówce, udział w spektaklu dla dzieci).
  • Maj 2016 – „Na tropie patrona” - zajęcia edukacyjne, gry i zabawy związane z obchodami rocznicowymi patrona Ośrodka - Janusza Korczaka.
  • Czerwiec 2016 – „Korczakowskie Święto Radości” - impreza z udziałem gości, podsumowanie działań związanych z realizacja projektu, prezentacja multimedialne, wystawa prac dzieci.

Uważamy, iż do najistotniejszych korzyści edukacyjnych, jakie osiągniemy z realizacji projektu będzie:

 - zwiększenie zakresu wiedzy uczniów na temat życia i twórczości Janusza Korczaka,

- upowszechnianie czytelnictwa - uaktualnienie myśli pedagogicznych Janusza Korczaka w działaniach edukacyjno – wychowawczych placówki,

- poznanie najważniejszych obiektów historycznych i kulturalnych w Warszawie,

- zachęcanie do aktywnego udziału w propozycjach kulturalnych mimo niepełnosprawności i barier architektonicznych ,

- wykorzystanie sztuki w codziennej aktywności edukacyjnej i wychowawczej dzieci,

- wdrażanie do samodzielności podczas podróży oraz właściwych (bezpiecznych i kulturalnych) zachowań w miejscach publicznych,

- integracja społeczności ośrodkowej oraz lokalnej,

- upowszechnienie idei integracji, tolerancji i przyjaźni.

Pedagogika Janusza Korczaka - patrona Ośrodka, jego przesłanie „Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał. Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka” jest nieustannie żywe w codziennej pracy edukacyjnej, wychowawczej, rewalidacyjnej i opiekuńczej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 w Elblągu. Projekt wpisuje się w od lat prowadzone działania związane z upamiętnianiem życia i twórczości patrona, jego założenia będą zawsze nam bliskie, dostosowywane tylko do możliwości i potrzeb uczniów oraz możliwości finansowych placówki.

 Serdecznie zachęcamy wszystkich do aktywnego uczestnictwa w działaniach podejmowanych w ramach realizacji projektu!

 

Relacje z realizacji projektu


Przejdź do góry