Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Artystą być w przedszkolu

Artystą być w przedszkolu


Twórcza aktywność dziecka jest budującą wartością dzieciństwa. Dzięki niej dziecko zdobywa i doskonali wiele umiejętności, nawiązuje kontakty społeczne z rówieśnikami i dorosłymi. Zabawy w teatr pomagają w rozwijaniu wrażliwości estetycznej, wzbogacaniu wiedzy o świecie, wyzwalaniu twórczej ekspresji, wyobraźni i fantazji, pomagają w rozwijaniu zdolności myślenia i mowy.  Wiadomo, że zabawy teatralne to ważny element pracy pedagogicznej przedszkola. Dziecko w tym wieku wykazuje naturalną potrzebę wyrażania siebie w różnych formach ekspresji: śpiewie, mowie, geście, ruchu. Zabawy w teatr umożliwiają połączenie tych wszystkich środków artystycznego wyrazu. Dlatego powstał program edukacji teatralnej „Artystą być w przedszkolu”, którego autorkami są nauczycielki: Anna Chojnowska, Joanna Jagodzińska i Anna Pietruszyńska. Program objął  grupę dzieci z Przedszkola w SOSW nr 2 w Elblągu oraz okazjonalnie dzieci z wszystkich grup przedszkolnych: z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym, niepełnosprawnością sprzężoną oraz autyzmem.


Zadaniem programu jest:

  • promowanie talentów w zakresie ekspresji scenicznej (gra aktorska, taniec, ruch przy muzyce)
  • przygotowanie grupy ARS ANIMA do udziału w przeglądach artystycznych na szczeblu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim
  • zorganizowanie przeglądu wybranej formy scenicznej pod hasłem „Etiudy dla najmłodszych"
  • popularyzowanie małych form teatralnych w środowisku
  • aktywizacja rodziców w działaniach na rzecz grupy teatralnej

 

Nauczyciele-animatorzy planują stosować różnorodne metody pracy z dziećmi:

  • aktywizujące (drama, pantomima, teatr kukiełkowy)
  • gimnastyki twórczej  Rudolfa Labana (improwizacja ruchowa)
  • aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss
  • autoprezentacja

20 listopada 2015r. odbyła się premiera spektaklu pt. „Szukam przyjaciela”. Mali aktorzy z grupy teatralnej Ars Anima mieli okazję wcielić się w postaci bajkowe i zaprezentować się przed swoimi rodzicami oraz gośćmi z zaprzyjaźnionego Przedszkola Nr 26.  Przedszkolaki wypadły doskonale, były długie brawa i słowa uznania. Wszyscy cieszymy się z pierwszego sukcesu i już zabieramy się do pracy nad następną sztuką.

                                                                                                                            

Opracowała: Anna Chojnowska


Przejdź do góry