Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Język ojczysty – tożsamość,duma

Język ojczysty – tożsamość, duma


Język jest nie tylko składnikiem kultury narodu, ale zarazem najlepszym odbiciem tej kultury. W języku jak w zwierciadle odbijają się doświadczenia społeczne jednostki i narodu. - Piotr Bąk. Przekonali się o tym uczestnicy seminarium ",Język ojczysty, tożsamość, duma” , które odbyło się w dniu 12 listopada 2015 roku w Bibliotece Elbląskiej im C.K. Norwida. Głównym organizatorem spotkania był Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 w Elblągu. Seminarium było uczczeniem Międzynarodowego Dnia Języka Romskiego, które przypada na 5 listopada. Wiersz ,,Cygańska droga” autorstwa Roma S. Stankiewicza w interpretacji aktorki Teatru Dramatycznego w Elblągu  wprowadził uczestników w świat kultury romskiej. Język romski jako jeden z niewielu na świecie nie ma swojej pisanej formy, a historia i tradycja przepisywane są ustnie. Któż mógłby lepiej mówić o języku romskim niż sami Romowie. Trzeba o język walczyć, bo w nim zapisana jest historia i kultura mówiła asystentka edukacji romskiej w Elblągu, konsultant do spraw Romów Iza Stankiewicz.

Doktor nauk humanistycznych pani Krystyna Kamińska wykładowca Akademii Humanistycznej w Pułtusku, specjalista w obszarze wielokulturowości w wystąpieniu "Dziecko dwujęzyczne u progu edukacji” zobrazowała problemy z jakimi spotykają się dzieci romskie rozpoczynające edukację. Inna kultura, inne rozumienie pojęć, słów, problemy z komunikacją, to tylko niektóre bariery na progu edukacji małego dziecka. Po wysłuchaniu wykładu pani doktor wielu nauczycieli spojrzy na ucznia pochodzenia romskiego z innej perspektywy.

Ważnym elementem spotkania na które czekały dzieci i  młodzież było ogłoszenie wyników ogólnopolskiego konkursu plastyczno – literackiego "Życie wiecznych wędrowców" oraz obejrzenie wystawy pokonkursowej, która do końca listopada prezentowana będzie w Warmińsko - Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej w Elblągu.


Komisja konkursowa  w kategorii prace plastyczne uczniów szkół podstawowych nagrodziła:

I miejsce – Klaudia Sulecka  SP nr 37 w Bydgoszczy

II miejsce – Roksana Roelle  SP nr 2 w Ełku

III miejsce – Amelia Sowińska Zespół Szkół nr 2 w Elblągu

III miejsce - Milan Rowiński SP nr 37 w Bydgoszczy

Wyróżnienia  - Nikola Wesołowska SP nr 2 w Olsztynie, Paweł Faber SOSW w Prudniku, Klara Bielawska SP nr 19 w Elblągu, Amelia Kuta SP nr 1 w Elblągu, Agata Szafran SP nr 19 w Elblągu.


Prace plastyczne, uczniowie szkół gimnazjalnych

I miejsce-Klaudia Hajdecka SOSW w Prudniku

II miejsce - Sebastian Tutak SOSW w Prudniku

III miejsce-Irina Ciurar SOSW nr 1 w Elblągu

Wyróżnienia-Aleksandra Józefowicz SOSW w Prudniku, Emilia Cebula  SOSW w Prudniku


Kategoria  prace literackie uczniowie szkół podstawowych

I miejsce - Julianna Wojtal SP nr 12 w Elblągu, Anna Świgoń, SP nr 12 w Elblągu

II miejsce - Dariusz Bołdyzer SOSW w Prudniku, Karolina Biernacka SP nr 12 w Elblągu

III miejsce-Magdalena Biernacka, SP nr 12 w Elblągu

Wyróżnienia-Nikola Wesołowska, SPnr 2 w Olsztynie, Wiktoria Serafin SP nr 12 w Elblągu


Kategoria prace literackie, uczniowie szkół gimnazjalnych

I miejsce-Daria Darmorost Gimnazjum nr 5 Elbląg

II miejsce-Katarzyna Szafrańska Gimnazjum w Mońkach

III miejsce-Julia Mrozowska Gimnazjum nr 5 Elbląg oraz Michał Kuliszczak SOSW  w Prudniku


Elbląska bajkopisarka pani Wioletta Piasecka, która uczestniczyła w komisji doceniając talent młodych ludzi, ufundowała nagrody specjalne. Każdy laureat otrzymał książkę autorstwa  pani Wioletty z osobistym listem do autora wiersza. Pani Wioletta oceniła  utwory jako wartościowe, zachwycające lekkością stylu, znajomością romskich obyczajów i tradycji, z których wyłania się  plastyczny obraz życia w taborach. Zarówno prace plastyczne jak i literackie pokazują kulturę narodu romskiego. Asystent edukacji romskiej w Elblągu w swym wystąpieniu mówiłaPoprzez język romski poszukujemy wspólnych korzeni, by pokazać, że na kształt i piękno każdej kultury mają wpływ relacje z innymi narodami oraz że kulturę romską należy traktować jako część kultury światowej.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach  projektu "Romowie Świata - wielopoziomowe działania edukacyjne na rzecz społeczności romskiej'' oraz Rządowego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020".


Przejdź do góry