Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Wycieczka do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

19 października 2015 r. wychowankowie grup wychowawczych pod opieką pani Magdaleny Biegańskiej, Urszuli Rydel i Renaty Szerchy wybrali się na wycieczkę do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Bema w Elblągu. Po przybyciu na miejsce wychowankowie zostali serdecznie przywitani przez Panów Strażaków, którzy chętnie zapoznali dzieci ze swoją pracą. Wychowankom zostały przedstawione zadania straży pożarnej, odbył się pokaz narzędzi i urządzeń wykorzystywanych w pracy strażaków. Dzieci mogły z bliska oglądać wozy strażackie i sprzęt pożarniczy, wysłuchały również opowieści o trudnej i niebezpiecznej pracy strażaka. Dowiedziały się także, w jakich okolicznościach można wezwać Straż Pożarną i że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samochodowych, ratują zwierzęta, pomagają przy powodzi.

Wizyta w jednostce Państwowej Straży Pożarnej dostarczyła naszym podopiecznym wiedzy teoretycznej, dotyczącej trudnej i odpowiedzialnej pracy strażaków. Wychowankowie słuchali strażaków z dużym zainteresowaniem, chętnie angażowali się w proponowane przez nich zadania.

 


Przejdź do góry