Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Piknik Ekologiczny w Olsztynie

Piknik Ekologiczny w Olsztynie


17 czerwca 2015 roku uczniowie i wychowankowie naszej placówki pod opieką nauczycielek uczestniczyli w Pikniku Ekologicznym organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Piknik miał miejsce w Parku Jakubowym w Olsztynie.

Na miejscu czekało nas wiele atrakcji, gier, zabaw, stoisk edukacyjnych, nagrody niespodzianki, poczęstunek i zabawy taneczne, które poprowadzili Maciej Remik Remiszewski i Mariusz Milewski.

Zwiedzaliśmy stoiska: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie i Białymstoku, Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Mazurskie oraz Lasy Olsztyńskie, Nadleśnictwa Spychowo, Nadleśnictwa Olsztyn, Nadleśnictwa Kudypy, Nadleśnictwa Olsztynek, Olsztyńskiego i Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Szkole Podstawowej nr 18 w Elblągu, Akademii Nauki w Olsztynie, Grupy Rokosz z Lidzbarka Warmińskiego, Parków Krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego.

Bawiliśmy się  i uczyliśmy się w wspaniałej atmosferze.

Najbardziej emocjonujące było jednak wręczenie naszej placówce nagrody z działania podejmowane w ramach akcji „Tydzień dla ziemi” – otrzymaliśmy statuetkę i piękną książkę – dziękujemy!

  

Dzięki uprzejmości pani Wiesławy Kamińskiej z Centrum Edukacji Ekologicznej w Elblągu w wyjeździe mogło uczestniczyć 15 uczniów, którzy reprezentowali placówkę podczas podsumowania ekologicznej akcji „Tydzień dla ziemi” – dziękujemy!

 

Honorowy patronat nad piknikiem objął Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin, Telewizja Polska SA. Olsztyn i Radio Olsztyn, a także Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku i Olsztynie.


Przejdź do góry