Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska dnia 9.06.2015r odbyło się spotkanie ekologiczne z udziałem wszystkich uczniów i zaproszonych gości: Wiesławy Kamińskiej - przedstawiciela Referatu Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta, Jolanty Zielińskiej i Bartosza Bujnika- pracowniów Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej oraz rodziców naszych uczniów.

 

Celem spotkania było:

  • Zwrócenie uwagi na problemy związane z ochroną przyrody (zanieczyszczenie wód i powietrza, kwaśne deszcze)
  • Podsumowanie działań ekologicznych w roku szkolnym 20214/2015
  • Podziękowanie przedstawicielom instytucji współpracujących z naszą placówką oraz rodzicom uczniów zaangażowanym w działalność ekologiczną klasy i szkoły w mijającym roku szkolnym
  • Podsumowanie konkursu ekologicznego – „Czym jest światło dla życia na Ziemi?”

Po przedstawieniu i powitaniu zaproszonych gości uczniowie zapoznani zostali z historią obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Następnie zaproszony gość pani Jolanta Zielińska z PKWE przedstawiła prezentację  - „Czy warto dbać o środowisko?”. Wstępem do prezentacji była piosenka wykonana przez uczniów „Ziemia wyspa zielona”. Kolejnym punktem spotkania było wręczenie podziękowań i książeczek wykonanych przez uczniów w ramach realizacji programu ekologicznego „Jak skrzaty o Ziemię dbały”, przedstawicielom instytucji współpracujących z naszą placówką. Podziękowania za całoroczne zaangażowanie w działania ekologiczne klasy i szkoły otrzymali również rodzice uczniów. Podziękowania wręczała pani dyrektor Krystyna Miezio.

Dzień Ochrony Środowiska był okazją do podsumowania konkursu plastycznego „Czym jest światło dla życia na Ziemi”. W konkursie I miejsce zajęli uczniowie klas II/III za pracę zespołową. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali równorzędne wyróżnienia.

Spotkanie zakończyła wizyta wszystkich uczestników spotkania w EKOKAWIARENCE na słodkim poczęstunku przygotowanym przy dużym wsparciu rodziców uczniów.


Przejdź do góry