Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zajęcia otwarte

ZAJĘCIA OTWARTE

 

20 maja 2015 r. o  godzinie 16.00 w naszym Ośrodku  odbyły się zajęcia otwarte, podczas których dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, rodzice i terapeuci spotkali się na czas wspólnej zabawy. Była to okazja do praktycznego poznania dwóch metod  stosowanych w pracy z małymi dziećmi w naszej Placówce. Zastosowano Metodę Ruchu Rozwijającego  Weroniki Sherborne oraz  Metodę M. Ch. Knillów. Licznie przybyłych rodziców i ich pociechy przywitały panie: Dyrektor Ośrodka – Krystyna Miezio i Wicedyrektor Placówki – Joanna Hanke - Bednarska. Pierwsze grupowe spotkanie rodziców   z dziećmi w naszej Placówce pokazało rodzicom wiele ćwiczeń wspierania dziecka w prawidłowym rozwoju. Głównym celem zajęć otwartych WWRD było budowanie relacji pomiędzy rodzicem a dzieckiem. W czasie zajęć rodzice postępowali według instrukcji prowadzącego. Samodzielnie lub z pomocą terapeuty  współpracowali ze swoim dzieckiem podczas zaplanowanych ćwiczeń. Forma grupowa dała możliwość obserwowania innych rodziców we współpracy z dzieckiem. Po zajęciach rodzice oraz dzieci uczestniczyli  w słodkim poczęstunku. Wspólne spotkanie było okazją do wymiany spostrzeżeń  oraz rozmów na interesujące rodziców tematy. Było to niezwykle pouczające i inspirujące do dalszej pracy terapeutycznej wydarzenie. Pokazało, jak można integrować ze sobą rodzinę oraz środowisko społeczne , w którym rozwija się małe dziecko. Sprawiło radość wszystkim uczestnikom ( dzieciom i dorosłym). Takie spotkania staną się w naszym Ośrodku „ Maluch” codziennością.

                 Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka


Przejdź do góry