Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka

Muzykoterapia

MUZYKOTERAPIA


Muzykoterapia -  jest najbardziej rozwiniętą formą terapii przez sztukę. W naszej placówce jest stosowana  w terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, różnego typu zaburzeniami słuchu, wzroku, niepełnosprawnością umysłową, a także u dzieci z zaburzeniami zachowania.

 Muzykoterapia polega na wykorzystywaniu wpływu na psychofizyczny rozwój dziecka oraz łączeniu dobieranych bodźców dźwiękowych z aktywnością ruchową.

Jest to metoda, przy pomocy której można stworzyć sytuacje dostarczające sposobności do zaspokojenia potrzeb psychicznych i fizycznych dzieci. Uwrażliwia na odbiór bodźców z otoczenia, wpływa na rozwój świadomości swojego ciała, koncentrację uwagi ,pamięć i wyobraźnię

 Zajęcia muzykoterapeutyczne pomagają zarówno w wyciszeniu dziecka nadmiernie agresywnego, jak i w aktywizacji dziecka niepewnego siebie, nieśmiałego.

W trakcie zajęć muzykoterapeutycznych dzieci mają możliwość przeżywania i doświadczania czterech podstawowych sytuacji terapeutycznych:

  • odreagowania (uwalnianie napięć, emocji)
  • rytmizacji (uważne słuchanie, wyrabianie poczucia rytmu)
  • relaksacji ( odprężenie, wyciszenie, ukojenie)
  • aktywizacji ( poczucie sprawstwa, kreatywność, ożywienie)

 Do najbardziej popularnych zajęć prowadzonych w naszej placówce należą: zabawa ruchowa ze śpiewem, zabawa inscenizowana, ćwiczenia słuchowe, zabawy rytmiczne, łączenie muzyki z zabawą plastyczną.