Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka

Komunikacja alternatywna i wspomagająca

KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA I WSPOMAGAJĄCA


Komunikacja niewerbalna nieodłącznie towarzyszy językowi, przekazując znaczenie wypowiedzi, wzorce zachowań i wiedzę. Stosowana jest w przypadku dzieci ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju mowy i języka oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Dlatego w naszym Ośrodku stosuje się wybrane alternatywne, wspomagające metody komunikacji (AAC):

  • gesty MAKATON
  • piktogramy
  • system PECS
  • trening imitacji dźwięków mowy

Dzięki tym metodom uczniowie uczą się dostrzegać prawidłowości i związki przyczynowo-skutkowe, zaspokajają potrzebę komunikacji, kształtują rozumienie mowy, porządkują świat. samostanowią o sobie.