Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka

Stymulacja polisensoryczna

STYMULACJA POLISENSORYCZNA

 


Zaburzenia w funkcjonowaniu analizatorów zakłócają, często uniemożliwiają dzieciom nabywanie nowych doświadczeń i umiejętności. Rolą metody stymulacji polisensorycznej jest usprawnianie wszystkich zmysłów: czucia proprioceptywnego, dotyku, węchu, smaku, wzroku i słuchu, tak by umożliwić dzieciom zintegrowane, wielozmysłowe poznawanie świata.

Ćwiczenia stymulacyjne są proste, nawiązują do wczesnych dziecięcych czynności i doświadczeń i doświadczeń poznawczych, a materiały stosowane podczas zajęć łatwo dostępne.


Przykłady ćwiczeń służących stymulacji:

  • czucie proprioceptywne – stanie na równoważni, huśtanie na kocu, podskoki na materacu
  • zmysł dotyku – pocieranie dłoni o różnej fakturze, przesypywanie materiałów sypkich, manipulowanie tworzywami przekształcalnymi
  • zmysł węchu – wąchanie zapachów
  • zmysł smaku – smakowanie, różnicowanie smaków
  • narząd wzroku – dostarczanie bodźców wielobarwnych, wyodrębnianie figury z tła, rozpoznawanie osób, zwierząt, przedmiotów na obrazkach, rozpoznawanie kolorów
  • narząd słuchu – słuchanie, rozpoznawanie i nazywanie dźwięków

Artykuły