Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Seminarium "Świat języka romskiego"

La  Themesgo  Dives  Romane  Cbiago

5 listopada 2014 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym Nr 2 w Elblągu  odbyło się seminarium ,, Świat języka romskiego” w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Romskiego. Dzień ten został ustanowiony z inicjatywy Międzynarodowego Związku Romów i organizacji ,,Kali Sara”  w dniu 5 listopada 2009r. na posiedzeniu Komisji do Spraw Języka w Zagrzebiu.

Świętowanie tego dnia jest okazją do rozmowy o wyjątkowym języku, który jako jeden z niewielu na świecie nie ma swojej pisanej formy, a historia i tradycja przekazywane są ustnie. O tym jak ważne jest to święto dla każdego Roma dowiedzieliśmy się od prelegentów:

  • Prezesa Centralnej Rady Romów w Polsce, dziennikarza, pedagoga, pisarza romskiego Stanisława Stankiewicza - ,,Język romski – pochodzenie, znaczenie oraz dialekty języka” 
  • kulturoznawcy, dziennikarki, trenerki tańca romskiego Karoliny Kwiatkowskiej - ,,Dziecko romskie w szkole”
  • wiceprezesa Centralnej Rady Romów w Polsce, asystenta edukacji romskiej, dziennikarza  Karola  Kwiatkowskiego - ,,Edukacja młodego pokolenia Romów” 

Spotkaniu towarzyszył śpiew i taniec  oraz prezentacja poezji romskiej w języku romani.

Seminarium zaszczycili swą obecnością asystenci edukacji romskiej miedzy innymi z Bydgoszczy, Świecia, Olsztyna, Radomia i Białegostoku, dyrektorzy , nauczyciele , wychowawcy elbląskich placówek oświatowych oraz Romowie z Elbląga. Ważnym gościem uroczystości była pani Joanna Wańkowska – Sobiesiak Pełnomocnik Wojewody Warmińsko – Mazurskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych. 

Uroczystość była jednym z działań projektu pt ,,Integracyjna, romska świetlica szkolna – działalność edukacyjna, wychowawcza i kulturalna na rzecz integracji społecznej”.

  

http://kultura.elblag.net/artykuly/miedzynarodowy-dzien-jezyka-romskiego,15218.htm

http://www.portel.pl/artykul.php3?i=77732

http://www.elblag.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=7107:midzynarodowy-dzie-jzyka-romskiego&catid=3:mieszkacy&Itemid=4
http://dziecko.elblag.net/artykuly/miedzynarodowy-dzien-jezyka-romskiego,15218.htm
http://mlodyelblag.pl/?s=romowie
http://www.portel.pl/artykul.php3?i=77634


Przejdź do góry