Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka

„Mów dziecku…” - Szkoła dla Rodziców

„Mów dziecku…”

 

12 maja 2014r. zorganizowane  zostało kolejne spotkanie w ramach Szkoły dla Rodziców oraz w ramach realizacji programu edukacyjno  – wychowawczego „Co zostawił nam Janusz Korczak” -  „Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi”. W spotkaniu uczestniczyli również zainteresowani tematem nauczyciele. Spotkanie rozpoczęła pani Marzena Żachowska i Agnieszka Zych witając rodziców i nauczycieli. Następnie poproszona o głos pani Minkiewicz przedstawiła cele realizowanego w placówce programu edukacyjno – wychowawczego „Co zostawił nam Janusz Korczak?”. Kolejnym punktem spotkania była prezentacja filmu „Janusz Korczak – król dzieci”. Następnie pani psycholog przedstawiła prezentację multimedialna dotyczącą właściwych relacji między rodzicami i dziećmi, podkreślając znaczenie i aktualność pedagogiki Janusza Korczaka w dzisiejszych czasach. Uzyskane podczas prezentacji multimedialnej wiadomości zostały utrwalone podczas ćwiczeń warsztatowych; mamy wykonały portrety swoich dzieci, wybrały z rozsypanki zdaniowej hasła odpowiadające zasadom wychowawczym Janusza Korczaka i sporządziły plakaty.

Dziękujemy mamom za aktywny udział w spotkaniu.

Artykuły