Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka

Prawa dziecka

 

"Nie ma dzieci - są ludzie" - w tych kilku słowach można ująć credo pedagogiczne Henryka Goldszmita znanego pod pseudonimem Janusza Korczaka. 


W ramach programu edukacyjno- wychowawczego „Co zostawił nam Janusz Korczak” przedszkolaki, uczniowie klas I – VI i wychowankowie grup wychowawczy uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych poświęconych prawom dziecka wg Korczaka. Zadaniem każdej klasy, grupy było opracowanie jednego prawa, a w efektem pracy miał być plakat ilustrujący dane prawo.

 

W grupie przedszkolnej odbyły się zajęcia, których celem była realizacja korczakowskiego prawa dziecka – nauka poprzez zabawę i bycie sobą. Podstawowym założeniem było promowanie prawa do radości, stworzenie sytuacji do wyrażania siebie, wyrażania dziecięcych, pozytywnych emocji. Zajęcia realizowane były w pięknej, bajkowej scenerii, która dodatkowo zachęcała dzieci do aktywności, wywoływała zaciekawienie i motywowała do podejmowania proponowanych zadań i zabaw. Poprzez ciekawie i dynamicznie poprowadzoną zabawę, w towarzystwie Króla Maciusia, przedszkolaki pokonując różne przeszkody i wykonując matematyczne łamigłówki, przeprawiały się do królestwa, aby pomóc Maciusiowi policzyć jego bogactwa w królewskim skarbcu. Zajęcia wywołały mnóstwo radości i uśmiechów na dziecięcych twarzach.

 

Klasa łączona I-III wykonała plakat „Prawo do wyrażania uczuć i myśli”. Uczniowie klasy IV uczestniczyli w zajęciach i wykonali plakat o prawie do własności. Klasa V odbyła zajęcia z wychowawcą i opracowała plakat na temat prawa do szacunku, a uczniowie klasy VI wykonali plakat poświęcony prawu do radości. Wychowankowie grup wychowawczych omówili prawo do bycia sobą, prawo do upadków, prawo do niewiedzy i prawo do tajemnic oraz wykonali plakaty ilustrujące te zagadnienia. Uczestnicząc w zajęciach dzieci, uczniowie i wychowankowie zrozumieli, że powinniśmy szanować prawa innych osób.

 

Prawo do szacunku 
Jest to prawo najbardziej lekceważone we współczesnym świecie. Dzieci trzeba nie tylko kochać, ale też dobrze traktować, a to oznacza indywidualne podejście do każdego wychowanka. Wielu starań powinno dołożyć społeczeństwo, by uczeń miał prawo do poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich. 

Prawo do niewiedzy 
Dla kilkuletniego dziecka nie wszystko jest proste i jasne jak nam się wydaje. 
Otaczający świat jest dla niego nieznany. Dorośli powinni mieć wiele wyrozumiałości i cierpliwości wobec niekończących się pytań dziecka. 
W konwencji czytamy: " Zadaniem dorosłych jest cierpliwe i wytrwałe niesienie pomocy podopiecznym w chwili, gdy potrzebują oni przewodnika, by wybrać i zdecydować kim być, co robić, jaką postawę przyjąć w zbiorowości ludzkiej i na podstawie jakich wartości budować przyszłość." 

Prawo do niepowodzeń i łez 
Nie wolno oskarżać dziecka za niepowodzenia, lecz należy cierpliwie czekać, aż dziecko wydorośleje, nabierze życiowego doświadczenia. Zamiast karania współczesna psychologia proponuje - " pokaż dziecku jak można naprawić zło". 

Prawo do upadków 
Obcując na co dzień z dziećmi nie powinno nas dziwić, że dzieci upadają czy grzeszą. Wychowawca uznając prawo do upadku, akceptując błędy podopiecznych musi pamiętać, że jego obowiązkiem jest obserwowanie zachowania, wyjaśnianie przyczyn nieprawidłowości i odchyleń w rozwoju oraz podejmowanie działań kompensacyjnych wobec dzieci, które tego potrzebują. 

Prawo do własności 
Poszanowanie tego prawa jest konieczne zarówno ze strony nauczycieli jak i rodziców. Uczymy dzieci, że maja prawo do własności, ale również powinny je respektować wobec innych. 

Prawo do tajemnicy 
Dzieci, nawet te najmłodsze, mają swoje tajemnice osobiste, rodzinne czy koleżeńskie. Dorośli powinni je szanować. Nauczyciel szanujący tajemnicę dziecka, uczy swoja postawą, że są sprawy, o których nie mówi się wszystkim. 

Prawo do radości 
J. Korczak w swoim pamiętniku pisał - "dziecku potrzebna jest jasność szczęścia i ciepło miłości.... Niech dzieci się śmieją, niech będą wesołe." 
Dziecko powinno wychowywać się w miłej i serdecznej atmosferze, pełnej uśmiechu i radości. 

Prawo do wypowiadania swoich myśli i uczuć 
Łamanie tego prawa jest krzywdą wyrządzoną dziecku, którą trudno w życiu naprawić. Należy dać dziecku prawo do wyrażania własnych poglądów i uczuć, przyjmując je stosownie do wieku i dojrzałości dziecka. Dzieci potrzebują tego, by ich uczucia były akceptowane i doceniane. 

Prawo do dnia dzisiejszego 
Dziecko żyje teraźniejszością, bieżącą chwilą i to liczy się najbardziej. Wszystko co było w przeszłości czy dopiero ma nadejść, nie jest dla niego tak ważne. "Dla jutra lekceważy się to, co je dziś cieszy, smuci, dziwi gniewa, zajmuje. Dla jutra, którego nie rozumie (...) kradnie się lata życia" - to słowa J.Korczaka. 

Korczakowskie prawa dziecka są aktualne do dziś. Jego myśli, idee, jego cele ocalały i większość z nich zrealizowano w Konwencji Praw Dziecka. 


Artykuły