Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka

Metody wychowawcze stosowane przez Janusza Korczaka

W ramach projektu edukacyjno – wychowawczego  „Co zostawił nam Janusz Korczak” uczniowie i wychowankowie obejrzeli  prezentację multimedialną pt. „Janusz Korczak wychowuje”. Ideą spotkania, było przypomnienie i przedstawienie metod wychowawczych stosowanych przez Janusza Korczaka  a także elementy pedagogiki korczakowskiej stosowanej w naszym Ośrodku.

 

Metody wychowawcze stosowane przez Janusza Korczaka

w ramach projektu „Co zostawił nam Janusz Korczak”

 

CEL GŁÓWNY:

Prezentacja metod wychowawczych stosowanych przez Janusza Korczaka.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Poznanie metod wychowawczych stosowanych przez Starego Doktora w Domu Sierot i w Naszym Domu.

2. Przypomnienie metod wychowawczych Janusza Korczaka stosowanych w naszym Ośrodku.

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

- prezentacja multimedialna, pocztówki pamiątkowe: czerwona, zielona, żółta; odznaki: „Orlik”, „Pszczółka”, „Wzorowy Absolwent”

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Powitanie uczniów i nauczycieli.

2. Prezentacja metod wychowawczych stosowanych przez Starego Doktora w Domu Sierot i w Naszym Domu.

3. Rozmowa na temat metod stosowanych w naszym Ośrodku.

4. Przypomnienie regulaminu „Banku pocztówek”.

5. Podsumowanie spotkania, wyróżnienie najbardziej aktywnych dzieci.

Artykuły