Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

„A ja mam własne zdanie” - zajęcia socjoterapeutyczne

„A ja mam własne zdanie”

 

„Przyszłość ma wiele imion. Dla słabych ma imię – niemożliwe, dla nieśmiałych – nieznane, dla myślących i walczących – ideał.”

Victor Hugo

 

Od marca 2014 roku uczniowie/wychowankowie Ośrodka uczestniczą w programie zajęć socjoterapeutycznych: „A ja mam własne zdanie!”. Program został opracowany z myślą o uczniach/wychowankach Ośrodka charakteryzujących się dużą podatnością na wpływy innych osób, uczniach sprawiających problemy wychowawcze wynikające z dążenia do kontaktów z dziećmi zagrożonymi demoralizacją.

Uczestnikami pogramu są uczniowie klas I – VI wytypowani przez wychowawców klas, grup wychowawczych, świetlic oraz pedagoga i psychologa.

Istotą proponowanego programu jest rozwijanie mocnych stron dzieci i ich zasobów, dzięki którym staną się bardziej odporne na działanie czynników ryzyka.

Jednolite oddziaływanie edukacyjno – wychowawcze placówki i domu rodzinnego wpływa na efektywność podejmowanych działań, w związku z tym, do udziału w programie zostaną zaproszeni rodzice.

Program uwzględnia realizowany w Ośrodku Program Profilaktyczno – Wychowawczy oraz odpowiada na bieżące potrzeby poprawy sytuacji wychowawczej.

 

Cel główny programu to poprawa funkcjonowania uczniów/wychowanków zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 

Cele szczególowe to:

 •       Nabywanie umiejętności pracy w zespole i umiejętności pracy samodzielnej.
 •       Nauka rozpoznawania, nazywania, wyrażania podstawowych uczuć.
 •       Uświadomienie dzieciom jak podstawowe uczucia wyrażają w życiu codziennym i jak się do nich odnoszą.
 •       Nauka przewidywania konsekwencji swojego zachowania.
 •       Zrozumienie elementów mechanizmu powstawania złości i jej wpływu na organizm człowieka.
 •       Poznanie i przetrenowanie sposobów radzenia sobie ze złością.
 •       Uczenie uczniów/wychowanków jak uczciwie rozwiązywać konflikty i uczciwie argumentować.
 •       Kształcenie umiejętności radzenia sobie z presją grupy.
 •       Uczenie skutecznych sposobów rozwiązywania konfliktów.
 •       Rozpoznawanie swoich pozytywnych wewnętrznych i zewnętrznych cech. Określanie mocnych stron i cech charakteru.
 •       Ćwiczenie umiejętności empatii – rozpoznawanie, akceptowanie, szanowanie i docenianie drugiego człowieka.
 •       Ćwiczenie umiejętności bycia asertywnym, a nie agresywnym czy uległym.

 

Każdego dnia wchodzimy w interakcje z ludźmi, a każda jest inna i zależy od wielu czynników, między innymi od osób biorących w niej udział, powodu ich spotkania, celu interakcji, otoczenia, nastroju i wcześniejszych doświadczeń. I to, co dla nas dorosłych nie zawsze wydaje się proste, dla dzieci, jest niezywykle skomplikowane. Bo kiedy zaufać? Po czym poznać, że to przyjaciel? Jakich wyborów dokonać, gdy ktoś usilnie do czegoś nas namawia? Jak walczyć o swoje, gdy nieśmiałość i lęki biorą górę? Jak nie dać się skrzywdzić?

Dzieci, które są sprawne w relacjach społecznych, potrafią lepiej rozumieć rówieśników, odpowiednie zachowują się w odniesieniu do innych. Rozumieją, iż zachowanie jednej osoby może wpłynąć na inne, a co za tym idzie biorą odpowidzialność za swoje czyny i decyzje. Dzieci z dysfunkcją intelektualną, z problemami w zachowaniu, potrzebują dodatkowej pomocy, konkretnej wiedzy i nabycia określnych umijętności praktycznych. Wychowankowie Ośrodka potrzebują wspomagania rozwoju umijętności społecznych, co pozwoli im osiągnąć równowagę pomiędzy budowaniem zdrowych relacji z innymi a zachowaniem własnej niezależności.

 

 

Tematyka zajęć realizowana w ramach programu

 1. Tworzenie grupy – integracja, zaufanie.
 2. Świadomość siebie. Kim jestem? Moje role. Co lubię. Czego nie lubię. O czym marzę.
 3. Emocje.
 4. Kontrola złości – wykorzystanie elemntów treningu ART.
 5. Kontrola złości – relaksacja.
 6. Kontrola złości i inne techniki.
 7. Czy rozumiem moją mamę? Czy znam moje dziecko? – spotkanie z dziecmi i rodzicami.
 8. Empatia – spotkanie z bajką.
 9. Jak być dobrym uczniem, dobrym kolegą, koleżanką?
 10. Czym jest konflikt . Rozwiązywanie konfliktów.
 11. Presja rówieśników, o zagrożeniach w relacjach z innymi.
 12. Trening asertywności.
 13. Trening asertywności.
 14. Trening asertywności.
 15. Zobacz co wiem, co umiem – spotkanie z rodzicami.

 

Program opracowały i realizują: Agnieszka Zych i Marzena Żachowska


Przejdź do góry