Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Wybieram zdrowie

Wybieram zdrowie

 

10 grudnia 2013 roku wychowankowie świetlic szkolnych i grupy wychowawczej uczestniczyli w spotkaniu edukacyjnym „Wybieram zdrowie”.

Najważniejszym celem przedsięwzięcia było zachęcenie dzieci do podejmowania świadomych wyborów dotyczących zdrowego stylu życia, a w szczególności zdrowej żywności.

Inne:

- poznawanie znaczenia pokarmów i ich podstawowych składników dla prawidłowego funkcjonowania organizmu młodego człowieka ,

- poznawanie znaczenia ruchu i ćwiczeń fizycznych dla prawidłowego rozwoju,

- nabywanie umiejętności dbania o swoje zdrowie,

- dostrzeganie wpływu spożywania warzyw i owoców na zdrowie ludzi,

- integracja dzieci.

 

Wychowankowie uczestniczyli w szeregu zabaw edukacyjnych, między innymi wypełnili krzyżówkę „Dbam o zdrowie”, rozpoznawali po dotyku warzywa i owoce, dokonywali ważnych i mądrych decyzji zaznaczając na tablicy „co dobre i zdrowe „ a co „złe i niezdrowe”. Pani Ania przedstawiła prezentację multimedialną nt. zdrowego śniadania.

A wszystko w atmosferze radości płynącej ze wspólnej zabawy.

 

Oprawę plastyczną stanowiły plakaty i prace plastyczne wychowanków świetlicy VII.

 

Anna Sękowska, Edyta Klejster, Anetta Cieśla, Edyta Sieniuć

 


Przejdź do góry