Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Dzień Ziemi 2013 „Elektroodpady – proste zasady”

 

Dzień Ziemi 2013 „Elektroodpady – proste zasady”

 

Dnia 22 kwietnia 2013r. odbył się uroczysty apel ekologiczny z okazji Światowego Dnia Ziemi, który w tym roku przebiegał pod hasłem „ELEKTROODPADY – PROSTE ZASADY”.

 

Celem spotkania było:

  • Uświadomienie uczniom znaczenia Dnia Ziemi,
  • Przedstawienie zagrożeń na jakie narażona jest Ziemia ze strony człowieka,
  • Uświadomienie dzieciom ich roli w walce o ochronę przyrody,
  • Wdrażanie uczniów do stosowania zasad ekologii w życiu codziennym,
  • Uwrażliwianie na piękno przyrody,
  • Integrowanie społeczności szkolnej,

    Na apelu przedstawiona została historia obchodów Dnia Ziemi na świecie i w Polsce. Priorytetowym jednak tematem były elektroodpady i sposoby prawidłowego postępowania z nimi. Przypomniane zostały złote zasady postępowania

z ZSEE. Uczniowie wiedzą, że - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to odpad niebezpieczny i jako taki, nie może być wyrzucany z innymi odpadami do śmietnika. Chcieliśmy podczas Dnia Ziemi upowszechnić właściwe postępowanie

z elektroodpadami, zachęcać do segregowania oraz poinformować o korzyściach z recyklingu i odzysku ZSEE.

Utrwaleniu tej wiedzy służyły zadania jakie uczniowie klas młodszych i oddziałów edukacyjno-terapeutycznych mieli do wykonania po apelu. A jednym z nich był udział w grze ekologicznej: „Dzieci kontra – Elektrośmieci”. Starsi uczniowie

w tym czasie pracowali nad formami przestrzennymi „Elektrośmieci” i transparentami o tematyce ekologicznej. Po wykonaniu zadań wszyscy uczniowie szkoły utworzyli pochód ekologiczny na czele, którego nieśli transparenty i formy przestrzenne z wizerunkami sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Pochód ruszył w kierunku Parku Traugutta, który po drodze wysprzątaliśmy. Po powrocie do szkoły nastąpiło podsumowanie uroczystości.

    Dzień Ziemi zakończyła „EKO – KAWIARENKA”, w której czekały na wszystkich uczestników ciasta upieczone przez rodziców uczniów.

 

W godzinach popołudniowych przedstawiciel naszej szkoły Daniel Paczkowski reprezentował naszą placówkę na spotkaniu w Urzędzie Miasta z okazji Dnia Ziemi. Z rąk Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska pani A. Kulig otrzymał dyplom

i nagrodę książkową, za działania na rzecz ochrony środowiska.


Przejdź do góry