Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

„Segregacja – kombinacja”, czyli jak dzieciaki pomagają Ziemi!

„Segregacja – kombinacja”,

czyli jak dzieciaki pomagają Ziemi!

 

            15 kwietnia 2013 roku wychowankowie świetlic i grup wychowawczych wzięli udział w spotkaniu edukacyjnym, które zorganizowane zostało w ramach udziału Klubu Naszej Ziemi w ogólnopolskim Zielonym Konkursie – edycja 2012/2013.

Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu i przeprowadzeniu przez starszych uczniów – członków Klubu Naszej Ziemi, zajęć dla młodszych kolegów wyjaśniających konieczność i sposoby segregowania odpadów.

Najważniejszymi celami spotkania było:

  1. Zachęcenie uczniów do podejmowania działań służących ochronie środowiska naturalnego.
  2. Wprowadzenie pojęć: odpady, segregacja, recykling.
  3. Utrwalenie kolorów śmietników - wdrożenie do codziennej segregacji odpadów.
  4. Wykorzystanie naturalnej potrzeby ruchu (lub nadpobudliwości psychoruchowej) podczas zajęć edukacyjnych.
  5. Integracja wychowanków świetlic i grup wychowawczych.

Uczestnicy zabawy przebrali się w koszulki odpowiadające kolorom śmietników i wymyślili nazwy dla swoich zespołów: kropelki, listki i żonkile.

Wśród wielu zadań do wykonania największą radością cieszyły się „Kolorowe listki”, które polegały na układaniu słów z odszukanych liter (odpady – listki żółte, segregacja – listki zielone, recykling – listki niebieskie). Hasła przyklejone zostały na odpowiedniej kolorystycznie planszy. Potem należało dobrać odpowiednią definicję ułożonego słowa. Kolejnym zadaniem były „Szalone baloniki” - na podłodze sali gimnastycznej ułożone zostały duże koła z szarf: żółte, zielone, niebieskie. Dzieci w koszulkach w takiej kolorystyce musiały umieścić tam balony w swoim kolorze, ale... przeszkadzał im „odpad”  w kolorze innym. Dzieci wyrzucały balony z kręgów przeciwników, a do swojego balony wrzucały. „Segregacja kombinacja” polegała na przyporządkowaniu odpadów do odpowiednich worków (wg kolorystyki koszulek): butelki plastykowe, papier, szkoło.

 

            Wiele radości przyniosły zabawy chustą animacyjną i piłeczkami w trzech, najważniejszych w tym dniu, kolorach: żółtym, niebieskim i zielonym.

Zajęcia zakończyły się podsumowaniem wiedzy i zaangażowania uczestników, wręczeniem słodkich niespodzianek i pluszowych zabawek (z odzysku).

 

Nie był to jednak koniec zadań recyklingowych – uczestnicy wracając do swoich grup i świetlic wynieśli swoje odpady na śmietnik i umieścili w odpowiednich kontenerach.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania i wspierającym nas wychowawcom, nauczycielom i paniom pomocom.

 

Klub Naszej Ziemi

 


Przejdź do góry