Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Spotkanie ekologiczne pt. "Woda źródłem życia na Ziemi"

 

Spotkanie ekologiczne „Woda źródłem życia na Ziemi”

 

    Dnia 25.03.2013r. odbyło się spotkanie ekologiczne dla uczniów klas III – VI pod hasłem „Woda źródłem życia na Ziemi”.

Rok 2013 ogłoszony jest rokiem wody. W marcu przypada Światowy Dzień Wody. Była więc to świetna okazja, aby zaakcentować to wydarzenie w naszej placówce.

 

 „Służy do mycia, służy do picia, bez niej na Ziemi nie byłoby życia” – tą prostą  zagadką, której rozwiązaniem jest woda, rozpoczęło się spotkanie. Uzmysławia nam ona, jak ważną rolę pełni ta niezwykła czarodziejska ciecz. Znajduje się w każdym organizmie, wypełnia komórki, bierze udział w procesach życiowych i umożliwia prawidłowe funkcjonowanie. Woda jest więc niezbędna do życia zarówno nam, jak i zwierzętom i roślinom.

 

Celem spotkania było uzmysłowienie uczniom znaczenia wody (choć nie raz o tym mówiliśmy), wskazanie źródeł zanieczyszczeń i sposobów oszczędzania tej życiodajnej cieczy. Klasy biorące udział w spotkaniu przygotowały karty pracy na temat wody. Każda z klas opracowała inny temat.

Opracowane tematy to:

Codzienne czynności związane z wodą

Zawody związane z wodą

Życie organizmów w wodach słodkich i słonych

Zasoby wodne na kuli ziemskiej

Wykorzystanie siły wody przez człowieka

 

Każda z klas prezentowała swoją kartę pracy. Prezentacje przerywane były wierszami, piosenką, zagadkami pantomimicznymi o wodzie. Uczniowie losowali  kropelki wody z zagadkami i samodzielnie je rozwiązywali. Była też praca w grupach, gdzie uczniowie rozwiązywali krzyżówki, diagramy oraz zastanawiali się nad sposobami oszczędzania wody w domu i w szkole. Wykonane zadania prezentowali na forum w obecności wszystkich klas.

Na zakończenie spotkania wszyscy wysłuchali wiersz Ludwika Kerna Pt. „Fraszka”.

Zadaniem dla uczniów na kolejne spotkanie jest wykonać pracę plastyczną na temat „Życie w wodzie”, jak również zgłosić propozycję ulotki dotyczącą znaczenia wody i sposobów jej oszczędzania. Ulotki będą rozprowadzane wśród uczniów i pracowników oraz rodziców z okazji Święta Wody.


Przejdź do góry