Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zajęcia edukacyjne w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Elblągu

Zajęcia edukacyjne w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Elblągu

 

    Dnia 25.02.2013r członkowie Szkolnego Koła Ekologicznego uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Elblągu. Zajęcia prowadzone były w sali edukacyjnej ZUO przez panią Budzelewską. 

    W programie zajęć znalazła się pogadanka na temat konieczności utylizacji odpadów dla dobra Matki Ziemi i przyszłych pokoleń. Tablica przedstawiająca czas rozkładu wielu opakowań wzbudziła duże zainteresowanie uczniów. Kolejnym zadaniem, jakie postawiono przed grupą uczniów, było przyporządkowanie odpadów do właściwej grupy.

    Nazwy grup:

SZKIEŁKUŚ

PLASIKUŚ

PAPIERUŚ

NIEBEZPIECZUŚ

BIOODPADUŚ

Ostatnia grupa to odpady, które nie pasowały do żadnej z grup.

 

   Zabawa polegała na tym, aby posegregować odpady prezentowane na ilustracjach z magnesami do odpowiednich grup, uzasadniając przy tym taki, a nie inny wybór. Po zabawie chwila odpoczynku na obejrzenie filmu. Zajęcia w sali edukacyjnej zakończyła gra planszowa, która była sprawdzianem zdobytej podczas spotkania wiedzy. Nagrodą dla wszystkich uczestników spotkania były piernikowe i kartonowe EKOLUSIE oraz materiały edukacyjne do wykorzystania w szkole.

Ostatnim punktem spotkania było zwiedzanie nowoczesnego zakładu.

Artykuły

W ZUO

2013-03-14


Przejdź do góry