Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka

Biofeedback

TERAPIA EEG BIOFEEDBACK

 

 

Nasz Ośrodek ma w swojej ofercie terapię wspomagającą rozwój dzieci z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu EEG Biofeedback.

Zestaw do prowadzenia zajęć składa się komputera kontrolującego przebieg zajęć, wyposażonego specjalistyczne oprogramowanie i urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie terapii, drukarki, a także drugiego monitora LCD przeznaczonego dla osoby biorącej udział w zajęciach.

Dzieci kwalifikowane są na terapię w oparciu o analizę orzeczenia PPP oraz wywiadu z dzieckiem i rodzicami.

Na tej podstawie dokonuje się diagnozy wstępnej, po której opracowuje się indywidualny program terapii EEG Biofeedback.

  

Czym jest EEG Biofeedback?

 


EEG Biofeedback jest metodą terapii, opartą na wyspecjalizowanej technice komputerowej. Umożliwia trening mózgu w celu poprawienia jego efektywności i uzyskania kontroli nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w naszym organizmie.
Biofeedback narodził się w amerykańskim ośrodku szkoleniowym NASA, w latach 60-ych. Służył do szkoleń astronautów

i pilotów, którzy w warunkach dużego stresu byli zmuszani do wykonywania nałożonych na nich skomplikowanych czynności. Dziś metoda jest popularna również w innych dziedzinach – pomaga sportowcom, biznesmenom, uczniom, studentom. Jest również bardzo pomocnym narzędziem dla psychologów i pedagogów – np. w pracy z dziećmi z zespołem ADHD.
W metodzie EEG Biofeedback osoba poddawana treningowi „uczestniczy” w różnego rodzaju grach komputerowych, sterowanych wyłącznie własnym umysłem (bez stosowania klawiatury czy myszki).

Wskazania do treningu EEG-Biofeedback


System EEG-Biofeedback stosowany w naszych urządzeniach - to metoda bezpieczna i zalecana zarówno ludziom zdrowym, pragnącym poprawić efektywność pracy mózgu jak i przy wybranych jednostkach chorobowych.
Trening EEG-Biofeedback stwarza duże możliwości w leczeniu zaburzeń zarówno neurologicznych, psychologicznych czy psychiatrycznych.

 

Celem zajęć z terapii EEG Biofeedback jest:

 

- poprawa koncentracji uwagi

- wzmocnienie motywacji do podejmowania wysiłku umysłowego

- wzrost kompetencji komunikacyjnych

- poprawa samopoczucia

- wzrost samooceny ucznia

Artykuły