Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka

Logopedia

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

 

W Ośrodku prowadzimy terapię logopedyczną w klasach I-III, IV – VI, oddziałach edukacyjno-terapeutycznych

oraz w oddziale przedszkolnym.

 

Zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie lub w parach zgodnie z postawioną diagnozą oraz przyjętymi kierunkami działań terapeutycznych.

 

W procesie terapii logopedycznej wykorzystujemy metody:

- metoda usprawniania narządów mowy

- metoda słuchowa – ćwiczenia słuchu fonematycznego i fonemowego, autokontroli słuchowej, rytmizacja

- metoda wyjaśniania

- elementy metody stymulacji polisensorycznej

- metoda substytucyjna – wprowadzanie dźwięku docelowego

- metoda słów kluczowych, kształtowanie umiejętności poznawczych

- gry i zabawy językowe z wykorzystaniem technologii informacyjnej

 

Terapia logopedyczna przebiega równolegle z wprowadzaniem form graficznych, szczególnie u uczniów o obniżonej sprawności grafomotorycznej.

 

Wybrani uczniowie klasy IV realizują program własny w obszarze komunikacji językowej opracowany przez logopedki „Rozwijanie zdolności komunikacyjnych oraz wspomaganie rozwoju poznawczego – ABC Pór roku”.Proces terapii logopedycznej jest wspierany innowacją pedagogiczną pt."Rozwój kompetencji komunikacyjnych z wykorzystaniem metody EEG Biofeedback” (Rejestr innowacji i eksperymentów KO w Olsztynie pod nr I.51/13).

W realizacji innowacji uczestniczą wybrane dzieci. Dokonano u nich diagnozy logopedycznej i pedagogicznej oraz kwalifikacji pod kątem medycznym. Zajęcia metodą Biofeedback  prowadzone są dwa razy w miesiącu, pozostałe to zajęcia logopedyczne. Nowatorskie rozwiązanie to wzbogacenie klasycznej terapii logopedycznej nową, skuteczną metodą terapeutyczną EEG Biofeedback , która zwiększa skuteczność funkcjonowania ludzkiego mózgu. Polega ona na nauczeniu mózgu samokontroli, przez co uczeń może lepiej skoncentrować się na zadaniu. Jest to długotrwały proces, uzależniony od zachowań dziecka podczas treningu.  Wymierne efekty będą zauważalne po dwu, trzech latach.

  

Prowadzące zajęcia: logopeda, trener Biofeedback EEG - Anna Szczepańska, Maria Palicka


Artykuły