Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka

Hipoterapia

Hipoterapia

          

Stanowi jedną z metod rehabilitacji, a swą  wyjątkową specyfikę zawdzięcza koniowi biorącemu udział w terapii.  Jej celem jest przywrócenie uczniom sprawności fizycznej i psychicznej w możliwym do osiągnięcia zakresie.

Zajęcia hipoterapii prowadzone są w naszym Ośrodku od kilku lat. Odbywają się w Fundacji Końskie Zdrowie w Okólniku. Zajęciami objęte są  dzieci z oddziałów edukacyjno –terapeutycznych i gimnazjum.

Różnorodność oddziaływań konia podczas zajęć równocześnie usprawnia dziecko ruchowo, intelektualnie i korzystnie wpływa na jego kondycję psychiczną . W trakcie zajęć dzieci nawiązują emocjonalny kontakt z koniem. Uczniowie, opiekując się nim np. czyszcząc go, czesząc i karmiąc uczą się właściwych relacji ze zwierzęciem i otoczeniem, wpływa pozytywnie na ich  zachowanie. Koń pozwala naszym uczniom niepełnosprawnym ruchowo swobodnie przemieszczać się i z wyższego poziomu niż z wózka oglądać świat.

 

Podczas zajęć nasi uczniowie uczą się również jazdy konnej.  Zdobyte umiejętności od kilku już lat prezentują podczas zawodów Olimpiad Specjalnych w jeździe konnej w Szymanowie.

Artykuły