Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka

Rewalidacja

Wymienione poniżej zajęcia rewalidacyjne wspierają proces dydaktyczny,

warunkują rozwój aktywności i zdolności uczniów

oraz umożliwiają w jak najpełniejszy sposób realizację ich potrzeb.