Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Fundacji WWF Polska „Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły”

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Fundacji WWF Polska „Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły”

 

    Cała społeczność Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu z wielkim zaangażowaniem bierze udział w Ogólnopolskim projekcie edukacyjnym Fundacji WWF Polska „Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły”. Projekt kierowany jest dla szkół podstawowych, a poświęcony jest gatunkom zwierząt zagrożonym wyginięciem.

Dzieci z grup przedszkolnych, oddziałów edukacyjno – terapeutycznych, szkoły podstawowej i grup wychowawczych uczestniczą w spotkaniach edukacyjnych, lekcjach przyrodniczych, zabawach, quizach. Uczniowie robią ulotki informacyjne i rozpowszechniają je wśród pracowników Ośrodka, rodziców oraz społeczności lokalnej. Wszystko po to, by uświadomić innym, jak ważne jest zachowanie bioróżnorodności i jak bezmyślna ingerencja człowieka może wpłynąć na stan środowiska naturalnego.

 

    Celem kampanii jest zmiana postaw społecznych poprzez podniesienie świadomości i wiedzy uczniów szkół podstawowych na temat problemu ginących gatunków zwierząt – pogłębienie wiedzy na temat wpływu działalności człowieka na świat przyrody oraz zmniejszenie zapotrzebowania na egzotyczne gatunki trzymane w warunkach domowych.

    Zjawisko handlu zagrożonymi gatunkami zwierząt, jat jednym z najważniejszych czynników zagrażających przetrwaniu gatunków w naturze. Szacuje się, że międzynarodowy handel wiążący się z niezrównoważonym wykorzystywaniem zasobów naturalnych, zagraża przetrwaniu ponad 5000 gatunków zwierząt na świecie.Ponieważ zapotrzebowanie na egzotyczne gatunki zwierząt wciąż rośnie, a zwierzęta kupowane są bardzo często dla dzieci lub przez młodych, jest rzeczą bardzo ważną wykształcenie pokolenia świadomych konsumentów, których wybory będą miały ogromne znaczenie dla ochrony przyrody.

     Wczesna edukacja, zaangażowanie młodego pokolenia w ochronę przyrody i uwrażliwienie dzieci na problem ginących gatunków ma więc kluczowe znaczenie w naszych staraniach o ochronę bioróżnorodności na świecie. Dzięki podejmowaniu działań edukacyjnych, jest szansa na zmianę postaw społecznych, bez których ginące gatunki – a szczególnie te wykorzystywane w handlu, nie mają szans na przetrwanie.

 

http://www.wwfpl.panda.org/co_robimy/gatunki_glowna/handel_zagrozonymi_gatunkami/kampania_edukacyjna/

Artykuły

WWF

2012-11-15


Przejdź do góry