Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Europejskie Słoneczne Dni 2012

 

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI 2012

 

10 maja 2012 r. w sali gimnastycznej Ośrodka uczniowie, wychowankowie nauczyciele, wychowawcy, rodzice i zaproszeni goście (laureaci konkursu plastycznego) uczestniczyli w uroczystym apelu: „Europejskie Słoneczne Dni 2012”.

 

Cele główne imprezy to:

  • propagowanie idei  kampanii „Europejskie Słoneczne Dni 2012”,
  • zapoznanie ze źródłami energii odnawialnej w przyrodzie,
  • kształcenie postawy odpowiedzialności za stan środowiska,
  • kształcenie umiejętności dostrzegania zasobów przyrody i racjonalnego ich wykorzystania,
  • podsumowanie konkursu plastycznego „Wesołe słoneczko”,
  • integracja dzieci z różnych środowisk.

 

Każda klasa i grupa wychowawcza otrzymała z kilkudniowym wyprzedzeniem zadanie polegające na zapoznaniu się z jednym z niżej wymienionych tematów i przygotowaniu go w formie dowolnej prezentacji.

Wszyscy uczestnicy spotkania dostali również dodatkowe zadania sprawdzające ich wiedzę na wybrany temat.

Apel był doskonałą okazją do zaprezentowania zdobytych informacji na forum szkoły.

 

Tematy, które opracowano i zaprezentowano:

1. Układ Słoneczny

Co to jest Słońce?

Co to jest Ziemia?

 Dlaczego możliwe jest życie na Ziemi?

Rozwiązanie rebusu, przyklejenie planet we właściwej kolejności w stosunku do Słońca.

 

2. Energia wody

Sposoby wykorzystywania energii wody?

Wady i zalety.

Rozwiązanie rebusu, łączenie terminów z ich znaczeniem.

 

3. Energia Słońca

Jak można wykorzystać promieniowanie słoneczne w życiu codziennym?

W jaki sposób wykorzystujemy energię słoneczną?

Wady i zalety.

Rozwiązanie rebusu, podział źródeł światła na naturalne i sztuczne.

 

4. Energia wiatru

Co to jest wiatr?

W jaki sposób wykorzystujemy energię wiatru?

Wady i zalety.

Rozwiązanie rebusu i krzyżówki, kolorowanie ilustracji według instrukcji.

 

5. Energia wnętrza Ziemi

Zastosowanie wody geotermalnej.

Wady i zalety energii z wnętrza Ziemi.

Obliczanie różnicy temperatur, uzupełnianie mapy Polski nazwami województw.

 

6. Bioenergia

Co to jest bioenergia?

Sposoby wykorzystywania biomasy.

Wady i zalety.

Krzyżówka, dopasowanie podpisów do ilustracji.

 

A to kilka faktów ze strony organizatora Kampanii http://www.slonecznedni.pl/:

 

Uroczysty apel przygotowały: nauczycielki koordynujące działanie Szkolnego Klubu Europejskiego „Europol”: Elżbieta Naumowicz, Beata Bakun, Ewa Manista i pedagog Ośrodka: Marzena Żachowska

 

http://www.slonecznedni.pl/galeria


Przejdź do góry