Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Moje miasto bez elektrośmieci

Dnia 22.03.2012 odbył się Dzień Otwarty  - „MOJE MIASTO BEZ ELEKROŚMIECI’.

 

Celem spotkania było:

  • Uświadomienie rodzicom uczniów , pracownikom ośrodka i wszystkim uczniom obecnym na imprezie ekologicznej  właściwej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego które, prowadzi do ochrony środowiska i oszczędzania surowców naturalnych i energii.
  • Poznanie drogi elektrośmieci z punktu zbierania do zakładu przetwarzania,
  • Zapoznanie z punktami zbierania elektrośmieci,
  • Poznanie szkodliwości elektrośmieci

Udział w spotkaniu wzięli zaproszeni goście w osobach:

  • Sławomir Rodziewicz – przedstawiciel Nadleśnictwa Elbląg,
  • Bartosz Bujnik – pracownik Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.
  • Edyta Salonek – przedstawicielka Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu.

    Uczniowie na spotkaniu zaprezentowali inscenizację na temat: „Każdy uczeń wie co robić z ZSEE”.

Po inscenizacji zabrali głos zaproszeni goście, którzy w swoich wystąpieniach zwrócili uwagę na zaśmiecanie lasów przez społeczeństwo.

    W dalszej części nastąpiły prezentacje klas i sprawozdania z wykonanych zadań. Każda klasa po skończonej prezentacji przyklejała kartki samoprzylepne na duży karton z nazwami sprzętu elektronicznego i elektrycznego , który oddaje do recyklingu. Zebrany sprzęt będzie Zajączkowym Prezentem dla Ziemi.

    Kolejnym punktem spotkania było podsumowanie konkursu plastycznego „MÓJ DOM BEZ ELEKTROŚMIECI”. Nagrody wyróżnionym uczniom  wręczyli Dyrektor Ośrodka – Krystyna Miezio i zaproszeni goście.

    Podsumowaniem spotkania był film edukacyjny „RECYKLING ELEKTROŚMIECI”.

Po skończonej imprezie odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Lokalnego z udziałem przedstawiciela Nadleśnictwa Elbląg, przedstawiciela Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej i przedstawiciela Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu, nauczycieli i uczniów reprezentujących Uczniowską Radę Ośrodka oraz Szkolne Koło Ekologiczne. Omawiany był scenariusz Dnia Ziemi.

 

 


Przejdź do góry